Clients

Ifmec has been around for more than 25 years and has helped quite a lot of organizations in that time. Curious for which organizations we have been able to do something and what exactly we have done there? You can read this below.

GGD GHOR

GGD GHOR is een overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR).

Lees meer

UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen is een ziekenhuis in de stad Groningen. De drie kerntaken van het UMCG zijn gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek.

Lees meer

GGD Drenthe

GGD Drenthe is de gezondheidsdienst van de 12 Drentse gemeenten. Zij werken bij inwoners van Drenthe aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen.

Lees meer

Stichting WIJ Groningen

Stichting WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Zij stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en versterken de sociale samenhang in de wijken.

Lees meer

FMN - Facility Management Nederland

De onafhankelijke beroepsvereniging binnen het facilitaire domein en de aangrenzende vakgebieden zoals HR, ICT, vastgoed en marketing/branding.

Lees meer

Residentie Orkest Den Haag

Het Residentie Orkest in Den Haag, in het buitenland bekend als The Hague Philharmonic, is een Nederlands symfonieorkest dat in 1904 is opgericht.

Lees meer

PGGM

PGGM is een Nederlandse pensioenorganisatie. Zij zetten zich in voor een betaalbaar, goed en duurzaam pensioen voor pensioenfondsen, opdrachtgevers en deelnemers.

Lees meer

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen zij door het uitvoeren van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer

Vopak

Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag. Ze zijn gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten.

Lees meer

CBRE

CBRE is een adviesbureau op het gebied van commercieel vastgoed en huisvesting voor zowel eigenaren, gebruikers en financiers van vastgoed.

Lees meer

Veiligheidsregio Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân profileert zich als een samenwerkende, betrouwbare en slagvaardige organisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid, dicht bij de inwoners.

Lees meer

Het Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie verdedigt Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Op deze wijze draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld.

Lees meer

Huisman Equipment

Huisman Equipment ontwerpt, produceert en onderhoudt zwaar materieel voor ‘s werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzame energie, olie en gas, civiele werken, marine en recreatie.

Lees meer

BAR-gemeenten

De BAR-gemeenten vormen een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk sinds 2014. De drie gemeenten zijn nog zelfstandig, maar beschikken over één gezamenlijk ambtelijk apparaat: de BAR organisatie.

Lees meer

Gemeente Capelle aan den IJssel

Gemeente Capelle aan den IJssel is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

Lees meer

De Politie

De Politie is een politiedienst, belast met het handhaven van de wetten van Nederland, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. Ook vormt zij de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie.

Lees meer

OLVG

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) is hét stadsziekenhuis van Groot-Amsterdam. Het wil graag een sleutelrol vervullen in de verbetering van de gezondheid en zorg voor iedereen in deze stedelijke omgeving.

Lees meer

Innovam

Innovam verzorgt een breed spectrum aan trainingen en opleidingen voor de gehele mobiliteitsbranche. Zij verzorgen trainingen in (bedrijfs)autotechniek, (after)sales, management en HRM.

Lees meer

Tangenborgh

Tangenborgh biedt professionele zorg (verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en aanvullende services) aan 16 verschillende woon-zorg locaties in de regio Zuidoost-Drenthe.

Lees meer

Campus Landgoed Zonheuvel

Campus Landgoed Zonheuvel is een uniek hotel & conferentiecentrum voor samenwerking, bezinning en inspiratie gelegen binnen het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug. Het richt zich volledig op haar duurzame ambities.

Lees meer

Nyenrode Business Universiteit

Nyenrode Business Universiteit te Breukelen en Amsterdam bieden intensieve academische opleidingen en korte en langere programma’s binnen de vakgebieden business, management, accountancy, controlling en fiscaal recht. Op deze terreinen verrichten zij ook wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer

Ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland is een regionaal ziekenhuis voor Tiel en Culemborg. Zij zetten zich in voor een gezonde regio waar mensen op hen kunnen rekenen.

Lees meer

Sodexo

Sodexo zorgt voor een optimale beleving en dienstverlening met horecaservices, schoonmaak en ontvangst op verschillende locaties, waaronder de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Hierdoor kunnen  bedrijven en hun bewoners prettig werken en met veel plezier kunnen verblijven op de verschillende sites.

Lees meer

Gemeente Moerdijk

Gemeente Moerdijk is een gemeente in de provincie Noord-Brabant.

Lees meer

Gemeente Venlo

Venlo is de grootste gemeente in Noord-Limburg en na Maastricht, qua inwonertal de tweede van de Nederlandse provincie Limburg.

Lees meer

Lime

Lime is wereldleider in micromobiliteit. Lime maakt zich hard om inwoners van steden meer betaalbare, betrouwbare en duurzame vervoersopties te bieden. Zo zetten zij samen met steden elektrische fietsen en scooters in om een schoon alternatief te bieden voor autobezit.

Lees meer

Brightlands Campus Greenport

Op Brainport Industries Campus komen innovatieve en succesvolle bedrijven en instituten uit de Brainport regio bij elkaar als één geheel. Dit is ontwikkeld voor en door de hightech maakindustrie om sneller en flexibeler in te kunnen spelen op waar de markt om vraagt.

Lees meer

Amgen

Amgen is een internationaal biotechnologisch bedrijf dat een actieve bijdrage levert aan betere zorg.

Lees meer

Brainport Industries Campus

On the Brainport Industries Campus, innovative and successful companies and institutes from the Brainport region come together as a whole. This has been developed for and by the high-tech manufacturing industry to be able to respond faster and more flexibly to market demands.

Lees meer

Pro Senectute

Pro Senectute biedt op persoonlijke en gastvrije wijze huisvesting en activiteiten gericht op welzijn en zorg aan gelijkgestemde senioren.

Lees meer

Alliade

De zorgonderdelen van Alliade zijn deskundig in gehandicaptenzorg, ouderenzorg, specialistische jeugdzorg en arbeidsreïntegratie.

Lees meer

Espria

Espria verleent zorg aan kwetsbare mensen. De verschillende zorgorganisaties binnen Espria bieden verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.

Lees meer

ADP

ADP is een wereldwijde leverancier van oplossingen voor uitdagingen op het gebied van Human Resources.

Lees meer

Alliander

Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Lees meer

Skal Biocontrole

Skal Biocontrole is een onafhankelijke organisatie die het toezicht op de biologische productie in Nederland doet.

Lees meer

Hitachi Construction Machinery

Hitachi Construction Machinery is een fabriek voor middelgrote graafmachines. Binnen Nederland houdt de organisatie zich bezig met de productie, verkoop en marketing van Hitachi-grondverzetmachines in Europa, het GOS en het Midden-Oosten.

Lees meer

Waternet

Waternet Amsterdam is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Zij leveren drinkwater in Amsterdam en omgeving.

Lees meer

Rabobank

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten zij zich al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen.

Lees meer

Medrie

Medrie is een regio-organisatie voor huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle.

Lees meer

Tjongerschans

Tjongerschans is een regionaal ziekenhuis in Heerenveen.

Lees meer

Certe

Certe is een organisatie voor integrale medische diagnostiek en advies voor de eerste-en tweedelijnsgezondheidszorg.

Lees meer

Wildlands

In Avonturenpark Wildlands in Emmen kun je in één dag een wereldreis maken door de jungle, savanne en het Poolgebied. Je staat er oog in oog met wilde dieren en beleeft spannende avonturen.

Lees meer

De Gezondheidsdienst voor Dieren

De Gezondheidsdienst voor Dieren richt zich op het bestrijden en voorkomen van besmettelijke dierziekten.

Lees meer

De Zorgcirkel

De Zorgcirkel is een specialist in ouderenzorg, behandeling en revalidatie.

Lees meer

Energy Solutions Incubator

Energy Solutions Incubator, kortweg ESI, is een platform dat constructieve oplossingen bedenkt voor energie uitdagingen. Het kan hierbij gaan om energie uitdagingen van de leefomgeving, mobiliteit of energieopslag.

Lees meer

Evean

Evean biedt specialistische verpleging, verzorging, begeleiding en thuiszorg in Noord-Holland.

Lees meer

Lunet Zorg

Lunet Zorg ondersteunt kinderen en (jong) volwassenen met een zorgvraag, zoals een verstandelijke beperking, gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstand. Lunetzorg wil samen werken aan een zo zelfstandig mogelijke en volwaardige plek in de maatschappij.

Lees meer

Klimmendaal

Klimmendaal is een revalidatiecentrum voor mensen met een fysieke en/of cognitieve beperking. Zij worden uitgedaagd om hun grenzen te verkennen en te verleggen. Hierdoor kunnen zij zo zelfstandig mogelijk functioneren.

Lees meer

Instituut Verbeeten

Instituut Verbeeten is een ziekenhuis voor medisch specialistische zorg op het gebied van radiotherapeutische oncologie en nucleaire geneeskunde, gevestigd in Tilburg.

Lees meer

Fruition Partners

Fruition Partners is een jong getalenteerd team dat IT oplossingen en trainingen biedt voor IT-ers.

Lees meer

Gemeente Loppersum

Loppersum ligt in provincie Groningen. Inmiddels is gemeente Loppersum onderdeel van de gefuseerde gemeente Eemsdelta.

Lees meer

Icare

Icare is een stichting die staat voor het verlenen van zorg. Deze draagt bij aan het kwaliteit van het leven. Het is onderdeel van Espria en actief in Flevoland, Drenthe, Groningen, Gelderland en Overijssel.

Lees meer

Ludens Kinderopvang

Bij Ludens kinderopvang Utrecht creëren zij een veilige en uitdagende omgeving waarin kinderen van 0 tot 12 jaar de wereld kunnen ontdekken, in hun eigen tempo en op hun eigen manier.

Lees meer

Gispen

Gispen creëert al meer dan 100 jaar duurzaam design en zorgt voor omgevingen die een positieve invloed hebben op mensen. Hierbij stimuleren ze duurzaam gebruik.

Lees meer

TVVL

TVVL is een kennisplatform in de technologiesector. Zij bieden ondersteuning bij de technische uitdagingen van het verenigingsleven.

Lees meer

Derkshoes

Derkshoes is een organisatie die met zorg en dienstverlening de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe ondersteunt.

Lees meer