CUSHMAN & WAKEFIELD SLUIT CONVENANT MET IFMEC

Onderzoek, publicaties en kansen voor jong talent in Facility Management

AMSTERDAM, 29 september 2017 – Cushman & Wakefield en International Facility Management Expert Centre (IFMEC) hebben vandaag een samenwerkingsconvenant gesloten waarin partijen overeenkomen zich gezamenlijk in te zetten voor verder onderzoek naar internationale positionering & ontwikkeling van het vakgebied Facility Management. De uitwisseling van kennis en expertise staat in de samenwerking centraal.

In het convenant komen partijen concreet overeen samen op te trekken in:

  • het uitvoeren van onderzoek;
  • het uitbrengen van gezamenlijke publicaties,
  • stageplaatsen, werkervaringsplekken, coaching en begeleiding bieden aan excellent afgestuurd HBO Facility Management talent binnen uiteenlopende branches in het Facility Management werkveld als onderdeel van het Young Professional programma van IFMEC.

Asaël Akkerman, Head of Workplace bij Cushman & Wakefield, zegt: “Zowel Cushman & Wakefield als IFMEC zijn feitelijk bezig met het verbinden van mensen, locaties en datgene wat mensen op die plekken doen en willen bereiken. In essentie gaat dit om het zoeken en vinden van manieren om vastgoed optimaal te laten aansluiten op de doelen van de organisaties waar zij werken. Waar wij vooral gericht zijn op werkplekken en activiteiten van mensen op die plekken richt Facility Management zich vooral op ondersteunende serviceconcepten. Twee disciplines die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waarvoor uitwisseling van kennis en expertise van groot belang is voor de ontwikkeling van integrale dienstverleningsconcepten. Daarnaast is investeren in talentontwikkeling een van de speerpunten van Cushman & Wakefield en benutten we de samenwerking dan ook graag om jong talent toegang te bieden tot dit werkveld.”

Leo Laanen, directeur van IFMEC: “IFMEC is hét kenniscentrum voor Facility Management en speelt een actieve rol bij het ontwikkelen van het Facility Management in Nederland en daarbuiten. Vanuit onze verbondenheid met het facilitaire werkveld stimuleren wij ontmoetingen tussen beroepsverenigingen, onderwijswereld en managers in het bedrijfsleven, de zorgsector, de overheid en de semioverheid. Voor ons is samenwerking met een bedrijf dat zich zo specialiseert in werkplek strategieën een belangrijke bron van inspiratie, kennis en ervaring.”

Leo Laanen (links), directeur IFMEC en Asaël Akkerman (rechts), Head of Workplace Cushman & Wakefield