Ifmec research 2022

Een veranderende wereld... Waar staat FM?

"KANTELRUIMTE". Zo noemde professor Vosselman de tijd waarin we leven tijdens de Slotconferentie van het Ifmec onderzoeksjaar 2021. Een gevoel van verandering dat velen zullen onderkennen nu we versneld uit Corona quarantaine komen. Maar waar kantelen we naartoe? Dit jaar staat de relatie tussen de strategische top en het veranderend primair proces binnen organisaties centraal in onze onderzoeksagenda. In de strategische top zien we andere vormen van besturing nu het neo-liberale denken op zijn grenzen stuit. We gaan vanuit de diverse sectoren binnen de Nederlandse samenleving deze relatie bekijken én onderzoeken de bijdrage die FM kan leveren. 
Ifmec wil in samenwerking met FMN het komend onderzoeksjaar zoveel mogelijk FM-professionals betrekken bij de vraag waar het facilitaire vakgebied zich naartoe beweegt. We doen dat in 3 stappen:
 • Openingsconferentie op 8 april 2022. Het boek van Bas Mesters, "Het Herstel van Nederland", gebruiken we als leidraad en wordt uitgereikt. De Openingsconferentie dient als inspiratiebron voor de sectorgewijze ronde tafel gesprekken.

 • Ronde tafel diners op 12 juli, 25 augustus en 12 oktober (17.00 tot 22.00 uur). Op 12 juli staat de Overheid centraal, op 25 augustus de sectoren Zakelijke Dienstverlening en Industrie en op 12 oktober Onderwijs en Zorg.

  De ronde tafel diners richten zich op 3 vragen:
  - Herken je de ontwikkelingen (zoals aangehaald bij de Openingsconferentie) in jullie sector?
  - Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in uw organisatie voor de komende 3 jaar?
  - En wat is de betekenis van beide voor FM?
  Uitkomsten van de gesprekken worden vastgelegd en meegenomen richting de...

 • Slotconferentie op 18 november 2022. Presentatie van de uitkomsten van de ronde tafel diners.
Als je aan dit onderzoek wil meewerken, geef dan aan via het formulier op welke momenten je een bijdrage kunt leveren.  (als deelnemer, vakspecialist vanuit de sector, expert, onderzoeker oid).

Een andere mogelijkheid om elkaar te ontmoeten is op 9 september. Dan wordt voor de 2e keer het Research & Reunion Event georganiseerd. Alumni presenteren daar de uitkomsten van hun afstudeeronderzoek. Velen boeken op donderdagavond 8 september al een kamer op Zonheuvel als aanloop voor de 9e. Je kunt op de website nu al aangeven of je komt, in verband met het aantal kamers.


Verslag Research En Reunion

Een veranderende wereld... Waar staat FM? Draag bij!

Aanmeldformulier


Bijvoorbeeld dieetwensen