Erna Daling behaalt Executive MBA met dissertatie Deltion 2020

Het onderzoek levert een meetlat voor keuzes.

Erna Daling, directeur Bedrijfsvoering bij het Deltion Collega, behaalde bij Ifmec haar Executive MBA met de dissertatie Deltion 2020. Vanwege de modulaire opzet koos zij voor Ifmec en heeft zij haar MBA in korte tijd behaald. “Het was pittig maar ik heb er enorm veel van geleerd en anders leren kijken naar problemen. Daar heb ik nog iedere dag profijt van bij mijn werk.”

Door Ted Walraven

Onder de titel Deltion 2020, het beste waarmaken, onderwijslogistiek, heeft Daling onderzoek gedaan naar de wijze waarop het Deltion College haar onderwijslogistiek in lijn kan brengen met alle interne en externe kaders, ambities en verwachtingen. Zij heeft alle variabelen in kaart gebracht en vervolgens gezocht naar de best passende besturing van de onderwijslogistiek bij Deltion.

Voor Daling heeft haar MBA-reis 2,5 jaar geduurd. “Ik kon mijn onderzoek doen synchroon aan de modules van Ifmec, waardoor de studie sneller ging. Ik werk fulltime en dit tempo was pittig. Ik ben bij Deltion verantwoordelijk voor de programmalijnen organisatie van het onderwijs en digitalisering. Deze vielen samen met mijn onderzoek en kon ik één en ander combineren. Dit gaf mij nieuwe inzichten voor mijn taken bij het Deltion en de vraagstukken die ik daar tegenkwam hielpen mij weer bij mijn studie.”

Nadat Daling besloten had haar Executive MBA te gaan halen, heeft zij zorgvuldig gezocht en navraag gedaan over de te volgen opleiding. De keuze viel op Ifmec. De modulaire opzet van Ifmec was van doorslaggevend belang. Het maakt het mogelijk de studie in eigen tempo te volgen en de opzet paste haar ook goed. “De manier waarop ze het organiseerden, elke keer twee dagen, paste goed bimijn privéleven en werk. En ik kreeg ook goede reacties van anderen die hun studie al bij Ifmec hadden gedaan.” De mogelijkheid om modules even over te slaan om ze later alsnog te doen, was erg aantrekkelijk. “Ik ben echter in 1 keer doorgestoomd. Dat past mij beter en was goed te combineren met mijn werk. Als ik mezelf de mogelijkheid had gegund om het af en toe rustiger aan te doen en een module door te schuiven, was ik waarschijnlijk rustig achterover in mijn stoel gaan zitten en had ik er uiteindelijk misschien wel 6 of 7jaar over gedaan.”

De dissertatie van Daling sluit uitstekend aan bij de problematiek binnen het Deltion College. De facilitaire of ondersteunende diensten worden vaak “gekokerd” bekeken en dat kan onvrede opleveren. Als je aan de voorkant beter kunt organiseren levert dat voor de rest van de organisatie ook veel rust en duidelijkheid op. Het gesprek aangaan en wederzijds begrip en gelijkwaardigheid zijn hierin de sleutels. Het onderzoek heeft wederom laten zien om open een gesprek in te gaan om in een breder perspectief samen naar oplossingen te zoeken.

Dienstverlenende afdelingen zijn vaak volgend, maar het is toch belangrijk om samen naar oplossingen te zoeken. Bewust keuzes te maken en duidelijk te zijn, op die manier kweek je volgens Daling begrip. “Je moet je kennis ook niet brengen als Dé Waarheid. Kennis opdoen helpt om van een afstand naar zaken te kijken. Vaak zoeken we oplossingen in de vorm van systemen. Het systeem mag nooit leidend zijn. Het kan je helpen en moet uiteraard ondersteunen, maar het mag nooit leidend zijn.”

Daling vindt het jammer dat diensten zoals Facility Management, inkoop en ict nog vaak een ondergewaardeerd imago hebben. Het is veel meer dan de postkamer, de beveiliging, de pc of de schoonmaak. Zo zou het vakgebied ook veel meer geprofileerd moeten worden door de onderwijsinstellingen. Wat haar betreft mag Ifmec Facility Management breder trekken naar Bedrijfsvoering. “Het vak is veel breder geworden en tegenwoordig wordt ook vaak op beleidsniveau meegepraat. Helaas schuift Facility Management nog vaak in de slachtofferrol en dat hebben we aan onze eigen opstelling te danken. Je moet trots zijn op wat je doet en tegelijk op zoek gaan naar innovatie. Dan vind je ook waardering voor wat je doet.”

Facility Management moet veel meer naar een beleidsmakende rol, vindt Daling. Luisteren naar de organisatie en samen komen tot nieuwe denkbeelden. “Als we goed kijken naar wat er in de organisatie leeft, kunnen we ook proactief voorzien wat er op ons afkomt en daarvoor oplossingen bedenken

“Ik heb ondertussen wel besloten dat ik het onderzoek breder wil trekken en geschikt wil maken om ook met anderen te delen. Zo kunnen we samen tot nog meer inzichten komen.”