Geslaagde Post-HBO diploma uitreiking

Op vrijdag 11 december vond de diploma uitreiking plaats van de Post-HBO opleiding Facility Management. In een beperkt gezelschap hebben acht examenkandidaten hun diploma op feestelijke wijze in ontvangst mogen nemen. De uitreiking vond plaats in het Maarten Maartenshuis op Landgoed Zonheuvel, waar in corona-proof opstelling én via een livestream meegekeken werd naar de ceremonie.

In de examenstukken hebben de afstudeerders verschillende actuele facilitaire vraagstukken onderzocht, zoals onderstaand beschreven. Bent u benieuwd naar één of meerdere van de scripties? Neem contact met ons op via ifmec@ifmec.nl, dan brengen wij u in contact met de auteur van het stuk.

Post HBO Uitreiking
Geslaagde Post HBO Diploma Uitreiking
Geslaagde Post HBO Diploma Uitreiking2

Inhoud examenstukken

 

Examenkandidaat Joey Kuijper met zijn scriptie over:

Rabobank: een veranderende organisatie, een veranderend Yask

Rabobank Nederland heeft haar facilitaire activiteiten uitbesteed aan Yask. Yask heeft 6 service desks voor de Rabobank ingericht. Dit onderzoek gaat over organisatorische knelpunten en de wijze waarop deze aangepakt kunnen worden ten einde te komen tot een meer uniforme en centraal aangestuurde facilitaire dienstverlening.

 

Examenkandidaat Twan Burgers met zijn scriptie over:

‘Het Ontwikkelplan Programma Facilitaire Diensten 2020-2023 Provincie Noord-Brabant’

Het is een zeer goedgeschreven onderzoek waarin is uitgezocht hoe de facilitaire dienstverlening kan aansluiten bij de ontwikkeling van de provinciale organisatie. Met name de actuele opgave zoals: aanpak stickstof, duurzaamheid, mobiliteit en corona. Het programma facilitaire dienstverlening is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de ontvangst en werkomgeving en voor de bijbehorende (hospitality) diensten.

 

Examenkandidaat Sarah Schroot met haar scriptie over:

Hoe kan een huisvesting de organisatie ondersteunen, toekomstgericht voor kleine gemeentes

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk bestaat sinds 2011 door een fusie van de voormalige gemeenten Bodegraven en Reeuwijk. Tijdens de reorganisatie is er besloten de gemeente in het pand van voormalig gemeente Bodegraven, gebouwd in 1997, te positioneren. Er is in 2014 besluitvorming geweest waardoor de gemeente organisatorisch een nieuwe weg is ingeslagen, er is een ‘kanteling’ ondergaan. Dit heeft geleid tot het besluit van het opheffen van afdelingen. Het doel hiervan is om van buiten naar binnen te werken. In haar onderzoek geeft Sarah aan op welke wijze de huisvesting deze ontwikkeling kan ondersteunen. 

 

Examenkandidaat Ilse Ludema met haar scriptie over:

DE VOORZET – Voorraadbeheer in- of uitbesteden?

In het onderzoek worden de uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen van een toekomstbestendige voorraadbeheerstrategie voor Ziekenhuis Rivierenland. Naast continuïteit, efficiency, effectiviteit en kwaliteit worden ook de aansluiting op het elektronisch patiëntendossier (EPD) en de groei in de polikliniek meegenomen in haar onderzoek.

 

Examenkandidaat Lucy Könning met haar scriptie over:

Nutreco: Wat wordt de toekomstige functie van locatie Boxmeer?

Wat kan de functie en het gebruik van locatie Boxmeer zijn voor Nutreco voor de komende 3 jaar? Dit onderzoek werd uitgevoerd tegen de achtergrond dat de facilitaire dienstverlening is uitbesteed aan een total facility management provider en de inhouse fm functioneert als demand organisatie.

 

Examenkandidaat Thijs Bantema met zijn scriptie over:

Een goede leveranciersrelatie als basis voor duurzaam en waarde gedreven inkopen

Een goed georganiseerde inkooporganisatie als basis voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

De afgelopen jaren worden organisaties steeds meer bewust van de invloed die de economie heeft op de belasting van mens en milieu. Om deze reden is duurzaamheid een terugkomend onderwerp op de jaarlijkse agenda van de organisatie. De inkooporganisatie draagt bij aan het duurzaamheidsvraagstuk door actief bezig te zijn met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Doordat steeds meer organisaties hun processen gaan uitbesteden wordt het lastiger om grip te houden op de duurzaamheidspresentaties. Thijs heeft dit onderzocht middels een uitgebreid literatuuronderzoek en interviews met strategische inkopers van gemeentelijke en zorg organisaties.

 

Examenkandidaat Jonathan de Blaauw met zijn scriptie over:

De facilitaire spagaat

Een onderzoek naar ogenschijnlijke spanningen tussen huurders- en eigenaarsbelangen bij servicekosten in multi-tenant kantoorgebouwen. Hoe property management waarde toevoegt.

 

Examenkandidaat Noa de Ruiter met haar scriptie:

Samen met FM krijgen we corona onder controle

Dit onderzoek is uitgevoerd voor de Gemeente Capelle aan den IJssel maar heeft ook betekenis voor andere gemeenten en organisaties die bezig zijn met het aanpassen van hun huisvesting en serviceorganisatie aan corona. Welke lessen kunnen getrokken worden om meer crisis bestendig te worden en dit te borgen voor de toekomst.