Interim Manager Gerbert Priem

Interview met Gerbert Priem – Interim Manager Ifmec.

Gerbert zijn visie van huisvesting in de zorg.
’Gerbert, je hebt veel expertise op het gebied van zorgvastgoed. Kun je iets vertellen over de adviezen die je geschreven hebt voor Bernhoven?

Het ging over de doorbelasting van de huisvestingskosten naar maatschappen. Een ziekenhuis heeft overheidskosten (servicekosten en huisvestingkosten), die doorbelast moeten worden naar de klinieken c.q. maatschappen. Ze lopen er hier tegenaan op basis van welk model ze deze huisvestingskosten kunnen doorbelasten. Dit vraagstuk heb ik opgelost door het opleveren van een adviesrapport op maat.

Binnen klinieken is relatief weinig kennis aanwezig op huisvestingsgebied en hoe om te gaan met dit soort kosten. Het wordt interessant als de strategie van de kliniek wordt doorvertaald naar een huisvestingsvisie. Dit zou de basis moeten en kunnen zijn voor een gesprek met de centrale organisatie over hoe om te gaan met de m². Het gaat dan over leegstand, risico en toekomstige behoeften aan vastgoed. Ik ben van mening dat als de kosten over de huisvesting naar de klinieken gaan, ook het mandaat over de m² daar behoren te liggen. Dit levert een interessant gouvernance vraagstuk op. Op dit gebied heb ik als interim een grote toegevoegde waarde. Natuurlijk is dit maar één onderdeel van mijn expertise en ervaring, maar niet het minst interessante.

Ervaring
Ruim 30 jaar ervaring als facilitair manager waarvan de afgelopen 8 jaar als interim manager en eindverantwoordelijk voor meerdere projecten binnen verschillende organisaties. Vanuit mijn studie heb ik mij de afgelopen jaren gericht op facilitaire- en huisvestingsvraagstukken. In vast dienstverband en als interim manager, heb ik veel projecten, vanaf initiatieffase tot realisatie, tot tevredenheid van de opdrachtgever kunnen afronden. Daarnaast ben ik bestuurlijk actief en betrokken binnen de kerk en verschillende stichtingen.