Leo Laanen presenteert Ifmec visie over FM in Sofia

In juni heeft Ifmec directeur Leo Laanen zijn visie over de toekomst van facility management gepresenteerd op de EuroFM European Facility Management Conferene (EFMC) in Sofia. Op het hoofdpodium beschreef hij de beweging die het facilitaire domein, in zijn visie, gaat doormaken in de aankomende jaren. Er ontstaat een nieuwe innovatiedriehoek, die nieuwe perspectieven en kansen voor FM biedt.

Alle deskundigen zijn het eens over de invloed die ICT heeft. De snelheid waarmee innovaties breed maatschappelijk beschikbaar komen is exponentieel van aard. Dit gaat in de nabije toekomst een grote impact hebben op alle sectoren van onze samenleving. Wat gaat dit betekenen voor bedrijven en wat verandert er voor facility management hierdoor?

Focus op zelfsturing in de operaties wordt het leidende business model; het coördinerende middenkader verdwijnt en de functionele technische kolommen verliezen hun bestaansrecht. Meer aandacht komt te liggen op de support staff, die daarmee een kritische succesfactor wordt. FM zal vanuit een enabling perspectief de leidende factor hierin zijn. Een nieuwe innovatiedriehoek ontstaat als de innovatiekracht van leveranciers wordt ingezet om het operationele proces optimaal te ondersteunen.

In de onderstaande video is zijn visie verder uitgelicht.

 

Leo Laanen over de toekomst van FM in Sofia

 

 

Ifmec Innovation Triangle

Leo
Leo 1