Opening IFMEC Academisch jaar en Open Huis op Landgoed Zonheuvel

Donderdag 14 september werd het Ifmec Academisch jaar op Landgoed Zonheuvel in Doorn geopend. Erna Daling, regiomanager bij onderwijsgroep Noord, opende de dag met haar valedictorian speech als ‘best student of the year’. Ze studeerde dit jaar cum laude af in de MBA Enabling Management, welke Ifmec onder auspiciën van IPA Management School Paris verzorgt.

Erna gaf tijdens haar speech aan dat ze dankzij de MBA de overstap van directeur bedrijfsvoering naar manager in de onderwijssector een logische stap vond. Gezien de veranderingen die zich momenteel in onderwijsland voltrekken is kennis over de ondersteuning een pré. Als je het kind of de student en zijn studie centraal stelt in het onderwijs wordt de rol van de leiding een faciliterende.Tijdens het intermezzo heeft Ifmec twee uitmuntende Syrische muzikanten uit het gezelschap A Postcard From Aleppo mogen ontvangen. Ze namen de aanwezigen via hun muziek en verhaal mee in de wereld van de vluchteling. Knap hoe je in deze moeilijke omstandigheden overeind blijft en hier een positieve drive aan ontleent.

Prof. Jan van Dalen opende het Academisch jaar met een betoog over de ‘Dynamic Capabilities’ binnen organisaties en de rol van de ‘Chain Captain’. De ‘Chain Captain’ is wellicht de juiste vertaling van regievoerder. De disrupties in de wereld vragen om ‘Dynamic Capabilities’ in organisaties. De enabling filosofie van IFMEC is hierop gericht. Middels de MBA- en MSc opleidingen wordt hierop ingespeeld. De onderzoeksagenda hangt hier nauw mee samen.

Gerard van Vliet, directeur van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren, sprak de eerste Da Vinci lezing uit. Hij bracht het genie van Da Vinci naar de 21ste eeuw. Hij liet op indringende wijze zien dat nieuwe vormen van organiseren nodig zijn.

De innovatie strategie van de 21ste eeuw is Prenovation = anticiperen op datgene wat er gebeurt. Planmatig is niet altijd goed, het gaat om de dingen doen. ‘WIJ(s)heid kan u redden’ en ‘Laten we met elkaar de discussie aanzwengelen daar kom je verder mee’, aldus Gerard van Vliet.

In lijn met de vorige spreker maakte Leo Laanen, directeur Ifmec, het onderzoeksthema 2017-2018 bekend: Focus in samenwerking. Hij plaatste dit thema als logisch vervolg op de uitkomsten van de thema’s van het voorgaande jaar (FM as an Enabler of Change) en dit jaar (Added Value). Ook komend jaar zal Ifmec met conferenties en inspiratiebijeenkomsten de vele partijen rondom Enabling op het mooie landgoed Zonheuvel bij elkaar brengen.