Opening van het Academisch Jaar 2018

Doorn - September 2018. Op het zonovergoten Landgoed Zonheuvel vond op vrijdag 14 september de traditionele opening van het Academisch Jaar van de Ifmec Academy plaats. 70 Genodigden namen kennis van de visie van Ifmec op de groeiende en steeds breder wordende betekenis van Facility Management in een snel veranderende wereld. Ifmec kijkt terug op een zeer geslaagde en goed bezochte bijeenkomst. De foto's welke deze middag gemaakt zijn en de PowerPoint presentatie zijn onder aan dit artikel te zien en te downloaden.

Professor Jan van Dalen, Academic Dean van Ifmec Academy wijdde zijn openingstoespraak aan een door hem ontwikkeld model van (het succes van) organisaties en netwerken van organisaties, gebaseerd op de exploitatie en exploratie van resources als uitgangspunt. Het is gebleken uit onderzoek dat de resources gegroepeerd kunnen worden in zeven categorieën. Categorieën die voor een deel overeenkomen met beleidsgebieden zoals die nu onderscheiden worden (HRM, Financieen, FM, Marketing, etc.) in organisaties. De beschikking en het gebruik van de “goede” resources zijn van het grootste belang voor het slagen van organisaties.

Dynamic Capabilities 1

Indachtig de volkswijsheid dat het er niet toe doet hoeveel je van iets hebt, maar wat je ermee doet, is een tweede hoofdcomponent van het model de (aangeleerde) strategische “capabilities” (vaardigheden), die bepalen hoe goed een organisatie met zijn resources omgaat. Organisaties hebben dan ook behoefte aan goed gestructureerd Enabling Leiderschap en Management om via de strategische vaardigheden, waarvan samenwerking een heel belangrijke is, tot optimale resultaten van organisaties te komen. Omdat organisaties onderling grote verschillen kunnen vertonen, zal het duidelijk zijn dat het om maatwerk gaat en er geen Haarlemmer Olie voor dit soort uitdagingen bestaat. Het model en het verdere onderzoek daarnaar raakt heel sterk aan een ander actueel onderzoeksthema “Waarom is de ene organisatie succesvol en de andere niet?” Ook al lijken ze op elkaar. En wat is er aan de hand als ze allemaal op elkaar gaan lijken!

Facility Management kan een bij uitstek duurzame bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van organisaties door zich te profileren  als Enabling Resource Explorator en Exploiteerder, waarbij samenwerking met andere Resource beheerders een must is. Ifmec staat met beide benen middenin deze ontwikkeling door solide oplossingen te ontwikkelen.

Ontwikkelingen Voeding

De jaarlijkse Valedictorian Speech werd dit jaar uitgesproken door Heleen Arends, de jongste Young Profesional van Ifmec. Zij liet zien waarom zij in Sofia de EuroFM prijs van European Student of the Year heeft gewonnen. Haar onderzoek naar de betekenis van voeding in de Nederlandse zorgsector mondde uit in het uitreiken van haar artikel. Haar belangrijkste conclusie is dat voeding in de zorg er de komende vijf jaar echt toe gaat doen. Iedere branche in de zorgsector heeft daarbij een eigen focus en voeding zal daarbij een belangrijke verbindende schakel worden in zorgketen. Ziekenhuizen richten zich met name op gezondheid en herstel met een focus op pre-en post-opname begeleiding. Binnen de gehandicaptenzorg zal voeding in toenemende mate deel gaan uitmaken van de dagbesteding. Voor de geestelijke gezondheidszorg zal de komende jaren gekeken worden of voeding kan worden ingezet als medicijn. De ontwikkelingen binnen de verpleging en verzorging komen grotendeels overeen met de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De thuiszorg ontwikkelt zich alleen geheel anders. Hier zal de nadruk met name liggen op het langer zelfstandig thuis wonen en de grotere rol voor de gemeente om burgers langer gezond te houden

Voeding als een persoonsgebonden gegeven (voorkeuren, deficiënties en allergieën) kan bijdragen aan gezondheid en welzijn. De dagelijkse activiteiten rondom voeding zijn een belangrijk onderdeel van zelfredzaamheid en zingeving. Een voedingspaspoort (zo als een medisch paspoort) kan bijdragen om de zorgketens vanuit het perspectief van de cliënt op een hoger plan te brengen. VOEDING DOET ER TOE! Verder onderzoek naar personalized food wordt binnen Ifmec Research & Innovation vormgegeven. Ook 3D-printing van voeding wordt hierin betrokken.

De snel veranderende wereld buiten, maar ook binnen bedrijven vraagt om een heroverweging van de positie van de Facility Manager. Met deze stelling opende Leo Laanen de jaarlijkse Da Vinci speech. De Facility Manager als een verbindende persoonlijkheid met een goed inzicht in de veranderende wensen en behoeften binnen de top én de uitvoeringsgeledingen van een organisatie vormt een sterke speler in de nieuwe innovatiedriehoek die momenteel bestaat. Binnen organisaties gaat het hierbij om de samenwerking tussen FM, HRM, ICT en Accountancy als ‘enabling’ disciplines. Gezamenlijk zorgen zij er voor dat de ondersteuning (services) van het primair proces daadwerkelijk een toegevoegde waarde krijgt, met name door een snel veranderend primair proces te ondersteunen met innovaties.

Dit doet ze niet alleen maar maakt actief gebruik van marktpartijen die vanuit hun specialisme voorlopen in deze innovaties. FM bepaalt dan ook de condities waarin innovatie in de markt tot stand kan komen en maken samenwerking tussen partijen in de markt mogelijk. De vormgeving van de feitelijke bijdrage met interne en externe partijen op een zodanige manier dat deze meebeweegt (dynamic capabilities) met veranderingen in de organisatie vormt één van de grootste uitdagingen. Deze nieuwste innovatiedriehoek vraagt vanuit een enabling-perspectief om focus in samenwerking. Een belangrijke focus is ‘duurzaamheid’. De meeste knoppen om duurzaamheid in een organisatie te bevorderen bevinden zich in deze driehoek, met name aan de FM-kant. Het komende onderzoeksjaar van Ifmec Research & Innovation zal dan ook in het teken staan van INTELLIGENCE & SUSTAINABILITY.

Innovation Triangle 1

Ifmec vanuit haar Research & Innovation bv draagt hieraan bij in een groot scala van onderzoeksactiviteiten, maar ook met haar Young Professionals en Consultants die in veel organisaties meehelpen om veranderingen tot stand te brengen. Steeds meer organisaties weten Ifmec te vinden als een gewaardeerd partner in veranderingen, of het nu gaat om verdere professionalisering van een servicedesk, het anders vormgeven van aanbestedingen of het inrichten van digitale platforms. Met groot genoegen werd met Kolonel Rob Janssen van het Ministerie van Defensie een samenwerkingsconvenant getekend. Ifmec levert de komende jaren structureel Young Professionals voor de doorontwikkeling van het Click, Call & Face programma van DOSCO (Defensie ondersteuningscommando).

Deeleconomie

Een ander voorbeeld van bijdrage vormde de presentatie van Mark van der Linde, dit jaar beste MSc student van de Liverpool John Moores University. Mark onderzocht de kansen van de deeleconomie voor Facility Management. Onder de term ‘deeleconomie’ vallen verschillende ontwikkelingen die al lang bestaan maar met de komst van digitale platformen die bemiddelen in transacties tot een nieuwe disruptieve economie zijn uitgegroeid. Bekende voorbeelden hiervan zijn Airbnb en Uber. De kracht van deze ontwikkeling schuilt in de wijze waarop het vraag en aanbod bij elkaar brengt wat voor een transparante en flexibele markt zorgt. Facility Management loopt achter in deze ontwikkeling. Veel FMIS systemen zijn bijvoorbeeld niet vanuit een klantperspectief ontworpen, maar zijn vooral gebouw- en aanbod gestuurd. Daarnaast zijn contracten in de deeleconomie in veel gevallen overbodig. Mark pleit dan ook voor een nieuw organisatiemodel met een kernassortiment en flexibele schil gereguleerd via een digitaal platform.

Een ander voorbeeld van bijdrage vormde de presentatie van Mark van der Linde, dit jaar beste MSc student van de Liverpool John Moores University. Mark onderzocht de kansen van de deeleconomie voor Facility Management. Onder de term ‘deeleconomie’ vallen verschillende ontwikkelingen die al lang bestaan maar met de komst van digitale platformen die bemiddelen in transacties tot een nieuwe disruptieve economie zijn uitgegroeid. Bekende voorbeelden hiervan zijn Airbnb en Uber. De kracht van deze ontwikkeling schuilt in de wijze waarop het vraag en aanbod bij elkaar brengt wat voor een transparante en flexibele markt zorgt. Facility Management loopt achter in deze ontwikkeling. Veel FMIS systemen zijn bijvoorbeeld niet vanuit een klantperspectief ontworpen, maar zijn vooral gebouw- en aanbod gestuurd. Daarnaast zijn contracten in de deeleconomie in veel gevallen overbodig. Mark pleit dan ook voor een nieuw organisatiemodel met een kernassortiment en flexibele schil gereguleerd via een digitaal platform.

Tijdens de opening van het Academisch Jaar nam Ifmec ook afscheid van Klaas Haverkamp, al 25 jaar voor velen een bekend gezicht in de Post-HBO. Hij heeft meer dan 250 Facility Managers begeleidt in hun afstuderen en hen persoonlijk toegesproken tijdens de diploma uitreiking die jaarlijks in december op de Ifmec Academy op Landgoed Zonheuvel plaatsvindt. Daarnaast heeft hij als consultant en interim manager bij zeer veel organisaties via Ifmec gewerkt. Ifmec is een leerbedrijf dat continu werkt aan de persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers, zodanig dat ook andere FM-organisaties in de markt daar plezier aan beleven. We wensen Klaas dan ook heel veel succes in zijn overstap naar de ArrangeGroup.

Deze maand start voor het dertigste jaar de Post-HBO Facility Management opleiding met in het verlengde het MSc programma (start januari) in samenwerking met de Liverpool John Moores University. Met trots kon Leo Laanen melden dat de accreditatie van beide opleidingen in Engeland met de grootste waardering voor de kwaliteit van de opleiding voor de komende jaar is afgerond.

De opening van het Academisch Jaar werd op gemoedelijke wijze afgesloten met een netwerkborrel en een hapje op het terras naast het hotel op Zonheuvel en nodigt alle bezoekers uit voor de Slotconferentie ‘Focus in Samenwerking’ op 16 november.