Value Added – Added Value openingsconferentie

Vrijdag 21 april werd de openingsconferentie VALUE ADDED-ADDED VALUE over de toegevoegde waarde van Facility Management anno 2017 gehouden bij ASR in Utrecht.

Voor dit congres zagen we ‘added value’ als een vuilnisbakbegrip. Het kon van alles betekenen, zolang het maar geen kostenreductie was. Door het openingscongres van het Ifmec onderzoeksjaar is het begrip concreter geworden. De presentaties uit 5 verschillende invalshoeken sloten onverwacht goed op elkaar aan. Dit belooft wat voor de masterclasses op 15 juni voor de zorgsector, 6 juli voor het bedrijfsleven en op 7 september voor de overheid. De uitkomsten van het gehele onderzoeksjaar worden op 16 november 2017 gepresenteerd.

Bob de Wit, hoogleraar strategie Nyenrode, gaf een goed overzicht van de logica achter onze snel veranderende wereld. Dat alles snel verandert is duidelijk. Wat de betekenis daarvan is en hoe daar mee om te gaan, is een ander verhaal. De kern is: basisbehoeften veranderen niet (bijv. mobiliteit), vormen hoe we er mee om gaan wel (van paard en wagen naar zelf rijdende auto’s). Voor de facilitair manager van Europol, Gerard Beelen, hebben deze veranderingen directe implicaties: een nieuwe groep tegen cybercrime levert bij Europol in Den Haag allerlei huisvesting- en bezettingsvraagstukken op in samenhang met HRM, ICT en accounting. Grote groepen die naar Europa willen, vragen om flexibele en snel inzetbare Taskforces. Dit vraagt om een geheel nieuwe vorm van facilitaire ondersteuning. Huidige leveranciers zijn daar niet op ingericht. Quality of life is volgens Sascha Muckenhaupt, internationaal business ontwikkelaar bij Sodexo, hét antwoord. Door hoogwaardige invulling te geven aan basisbehoeften worden ook businessdoelstellingen ondersteund. Hoe maak je deze ‘added value’ zichtbaar voor het hoger management? Mike Moulder, expert par excellence op het gebied van corporate finance, gaf veel tips over wat de strategische top van belang vindt. Vroegtijdige communicatie is het sleutelwoord, zoals ook Gerard Beelen liet zien. De afsluitende presentatie van Erik Ubels sloot naadloos aan. In zijn innovatieve gebouwen worden ICT en faciliteiten geïntegreerd om te kunnen voldoen aan de hoge behoefte en snel veranderde wensen van zijn gebruikersgroepen. Met het realiseren van ‘the Edge’, heeft hij aangetoond dat duurzaamheid en commerciële exploitatie hand in hand kunnen gaan.

IMG 4160 300X200
IMG 4167 300X200
IMG 4168 300X200
IMG 4189 300X200
IMG 4187 300X200
IMG 4185 300X200