Openingsconferentie 2020

Vrijdag 12 juni 2020 vond het IFMEC Openingsseminar plaats met als thema ‘Strategische informatie vanuit FM.’ 30 FM’ers in een corona-proof setting op SDG Campus Landgoed Zonheuvel in Doorn en daarnaast meer dan 40 digitale deelnemers leverde een bijdrage aan het uitdiepen van het onderwerp. De bijdragen van Koos Wagensveld - Lector Modern Finance and Control aan de HAN - over duurzaamheid en integrated reporting, en het nieuwe innovatiedenken van Pallas Agterberg - Directeur Strategie bij Alliander - zijn betekenisvol voor het facilitaire werkveld.

Wagensveld, benadrukte de noodzaak van integrated reporting voor organisaties met centraal daarin de duurzaamheidsagenda. Agterberg, schetste de nieuwste innovatiestrategie met focus op de vernieuwingskracht op het operationele niveau. Vanuit deze twee richtingen buiten FM kwam de aansluiting met de Enabling Innovatie driehoek, zoals die door Ifmec de laatste vijf jaar in het Research en Innovatie programma is ontwikkeld.

U kunt de bijdragen van de sprekers terugkijken via onderstaande filmpjes. 

Openingsseminar 1

Openingsseminar 2

Bekijk de foto's

 

Bekijk de livestream terug

 

Koos Wagensveld
(Lector Modern Finance and Control HAN)
Meervoudige waardecreatie, nieuwe circulaire businessmodellen & de rol van FM

Koos Wagensveld vertelde over de ontwikkelingen in de VUCA-wereld, meervoudige waardecreatie, en nieuwe circulaire businessmodellen. Ingegaan wordt op de rol die de Facility Manager hierbij kan nemen.

Pallas Agterberg
(Directeur Strategie Alliander)
Strategie en de nieuwe rol van FM

Pallas Agterberg vertelde over de rol die de Facility Manager moet nemen om op strategisch niveau waarde toe te voegen aan de organisatie. Ze schetste de nieuwste innovatiestrategie met focus op de vernieuwingskracht op het operationele niveau.

Janiek de Vries
(Afstudeerder Ifmec)
De rol van FM bij de duurzaamheidstransitie binnen ziekenhuizen

Janiek heeft onderzoek gedaan naar de rol van Facility Management bij de duurzaamheidstransitie binnen ziekenhuizen. Het afstudeeronderzoek toonde aan dat het vaak nog ontbreekt aan een integrale benadering, waarbij alle stakeholders betrokken worden bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Jorn van der Velde
(Afstudeerder Ifmec)
Strategische informatie vanuit FM in de onderwijssector

Het onderzoek van Jorn is een verkenning naar de mate waarin FM in staat is om strategische informatie te leveren in de onderwijssector. Het onderzoek is bij twee onderzoeksobjecten uitgevoerd: SCO Delft en Terra. Op korte termijn is FM in staat om strategische informatie te leveren aan bestuurders binnen het onderwijs. Er valt echter ook nog een hoop winst te behalen. Ondanks dat er veel centrale contracten zijn afgesloten, wordt hier op dit moment nog te weinig mee gedaan.