Openingsconferentie 2021

Op donderdagmiddag 3 juni vond de hybride openingsconferentie van Ifmec plaats. We waren blij om meer dan 15 mensen fysiek te mogen verwelkomen op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Ook een groot aantal digitale relaties waren getuigen van mooie uitkomsten van de presentaties van Ed Vosselman, Rinus Vader en Kees Blokland.

De primeur van het Alpheas onderzoek naar de effecten van Covid op het facilitaire werkveld leidde tot goede discussies. De stelling van Kees Blokland voorzitter van de landelijke codecommissie dat we moeten waken dat de kosten van COVID niet afgewenteld worden op het facilitaire werkveld werd onderschreven. Een mooie voorbeeld van het Ifmec onderzoeksthema: wat kan de bijdrage zijn van FM aan de strategievorming in een organisatie.  De codecommissie levert een bijdrage aan de strategievorming op Nationaal niveau! Ze kan als waakhond optreden als marktwerking te ver doorslaat.

 

Edvosselman 150X150

 

Ed Vosselman, Dean Ifmec R&I trapte af met de de vraag of FM niet meer een stuwende kracht moet zijn in het denken en verder brengen van de ontwikkeling van de organisatie, en meer betrokken moet zijn bij de strategievorming. Corona is hierbij een gamechanger die kansen hiervoor versneld. Dit geldt voor verschillende vakgebieden, maar ook voor FM. Het hybride werken is hier een mooi voorbeeld van. Waar gaan wij heen? En hoe kunnen wij de ervaringen die we hebben opgedaan gebruiken voor een goede balans. Een belangrijk inzicht die hij aangaf is dat 20% van de werkgevers toch wil dat zijn/haar medewerkers op kantoor werken, omdat het idee van dat medewerkers niks doen als de baas niet kijkt, er nog steeds is. Terwijl in heel veel gevallen juist geldt dat als je mensen vertrouwen en een zekere mate van ruimte geeft, dat het uiteindelijk veel beter gaat. 

Laten we iets met de goede dingen van het corona tijdperk doen! Een facilitair manager staat bij dit probleem eigenlijk in het centrum. Beleid maken is iets van het top management, maar FM kan met de inzichten over die faciliteiten een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen hiervan. Wij hebben ons als FM gepositioneerd als dienstverlener, maar misschien dat velen ‘FM’ers het ook wel lekker vonden om zich te beperken tot operationele zaken. Daar moeten wij van af, we moeten veel meer denken in termen van strategie, ontwikkeling, verandering en mogelijkheden. Er moet een macht verplaatsing ontstaan tussen bijvoorbeeld de aannemer en de FM’er. Grijp die kans. Minder denken in een kostenpost die standaard diensten levert en meer in termen van opbrengstenleverancier. Niet alleen in financiële, maar ook in maatschappelijke zin.

Rinus Vader 310 150X150

Rinus Vader, Leading Professional Royal HaskoningDHV op het gebied van duurzaamheid, assetmanagement en FM leverde vanuit het mooie Italië een sterke bijdrage via het digitale platform. Hij ging door op het verhaal van Ed en gaf aan dat hij het eens is dat FM een strategische component heeft, maar dat daarvoor de operatie wel goed op orde voor moet zijn. Ze opereert op het snijvlak van de ontwikkelingen binnen een organisatie in een snel veranderende wereld en  een organisatie die niet moet worden belemmerd door zijn/haar faciliteiten. Huisvesting is de match tussen de behoeften van de eindgebruikers en datgene wat er aanwezig is.


Vaak is het zo dat het gebouw al bestaat en dat daarop de productie geleverd wordt. Maar het zou zo moeten zijn dat je je eerst afvraagt vanuit de productie welke spullen en voorzieningen zijn nu nodig  om ook tijdens corona flexibel te zijn. De belangrijke vraag nu is hoe kan je een gebouw wel flexibel/aanpasbaar maken. Met een aanpasbaar gebouw zou je de strategie van de organisatie kunnen volgen en accomoderen. En dan gaat het nog een stukje verder door te faciliteren wat er misschien nodig gaat zijn. Je moet vooruit denken op de corebusiness. Huisvesting is de match tussen de vraag en het aanbod. Het gaat niet meer over het verminderen van kosten, maar over het vergroten van inkomsten en boeien van nieuwe jonge mensen, het goed laten functioneren van mensen als de belangrijkste bron en het sparen van het milieu. En daarmee zie je dat de focus veel meer van het gebouw naar de mens is gegaan. Dit is mede versneld door corona. Hoe houden we mensen betrokken, ook als ze op afstand zitten. Dat heeft te maken met meer dan alleen gebouwen. We moeten zorgen dat FM de bindende factor blijft. Voor nu is het belangrijk medewerkers en sollicitanten te vragen waar zij naar uit kijken, wat is jouw ideale werkplek? Ook Rinus geeft aan dat het uiteindelijk allemaal gaat om FM die een stuwende kracht moet zijn in ontwikkelingen van de organisatie.

Rinus1
Rinus2
1516429504726 150X150

Kees Blokland: De nice waar we met de code verantwoordelijk marktgedrag in zitten is dat de dienstverlening achter de markt zit en als je sociaal wil zijn moet je aan de voorkant zitten van de markt. Wat daar gebeurd bepaald het sociaal beleid aan de achterkant. Het belang van facilitaire know-how en verantwoordelijkheid wordt in de markt onderschat en ondergewaardeerd”. 

Hij doet een oproep om facilitair krachtiger, strategischer en sterker op de kaart te zetten. We verliezen in Nederland op de markt toegevoegde waarde omdat we op kosten hebben gejaagd, Die toegevoegde waarde wordt heel slecht zichtbaar gemaakt bij inkoop en bij het opstellen van contracten. Zij hebben een onderzoek laten doen door PPRC, van Prof. Jan Telegen. Die heeft handreikingen opgeleverd voor de vier branches over hoe je ze kan inkopen. Die worden binnenkort aangeboden aan de markt en zij hopen daarmee de facilitaire functie iets in handen te geven wat ook gebruikt kan worden in de organisatie om je positie te versterken. 

Het door Panteia uitgevoerde onderzoek is nog niet gepubliceerd, maar Kees Blokland heeft de highlights voor het eerst gedeeld tijdens de openingsconferentie. Er is voor de schoonmaak, de catering, de beveiliging en verhuizingsbranche onderzocht op welke wijze aan de code verantwoordelijk marktgedrag in Coronatijd invulling is gegeven. Uit het onderzoek zijn hele interessante conclusies gekomen. Hoe kunnen opdrachtgevers en opdrachtgevers sociaal verantwoord handelen terwijl de crisis om zich heen slaat?

Code 1

Belangrijke conclusies:

  • 2/3e zegt dat er grote verschillen zijn in de response van de opdrachtgevers. Er zijn opdrachtgevers die heel goed hebben meegedacht met de aanbieders, maar er zijn ook opdrachtgevers die ze ‘als pakjes over de heg hebben gezet’. 
  • De catering, die het hardst is getroffen, zegt voor 94% dat dit het probleem is. 

Wat zijn de gevolgen geweest van corona voor de afnemers: 

  • 75% heeft te maken gehad met een verkleinde orderportefeuille, 
  • er is een enorme zorg geweest over wat er mis zou gaan bij alle branches, 
  • per saldo zijn de vier verschillende branches ook verschillend getroffen waarbij catering midscheeps hard geraakt is.