Openingsconferentie 2022

Over het evenement

Bekijk hieronder de video's van alle sessies, en de foto's terug!

Het 5 jarige-onderzoeksprogramma van Ifmec naar de strategische positie van FM begon vrijdag 8 april. Professionals uit verschillende sectoren zorgden voor een inspirerende start op Landgoed Zonheuvel. Centraal in de presentaties staat de snel veranderende wereld om ons heen. De gevolgen van deze veranderingen zijn merkbaar in het primair proces van alle sectoren.

De sprekers op deze dag deelden hun kijk op de veranderingen en de gevolgen voor de sector waarin zij werkzaam zijn. Er waren sprekers uit het onderwijs, de zorg, zakelijke dienstverlening, industrie en overheid. Allen merken een omslag in wat er misgaat en wat er beter kan, maar lopen tegen zeer diverse problemen aan. Van meer bureaucratie, (te)ver doorgevoerde marktwerking en macht van zorgverzekeraars tot bezuinigingen en personeelstekorten. Veel werd op deze middag aangestipt en er werd ook een onderliggend patroon zichtbaar.

 

1

Terugblik openingsconferentie


Het kan niet anders of deze veranderingen in de wereld om ons heen en de wijze waarop we daarmee omgaan hebben ook grote gevolgen voor het vakgebied Facility Management. Dit onderzoeksjaar wil Ifmec in samenwerking met FMN onderzoeken waar de veranderingen heengaan en in het bijzonder welke gevolgen hieruit voortvloeien voor FM.

De Openingsconferentie vormt het startpunt van een brede werkveldconsultatie middels sectorgewijze diners op Landgoed Zonheuvel met als thema: welke veranderingen herken je in je sector, in de eigen organisatie en wat is hiervan de betekenis voor FM? Lees hieronder wat de sprekers deelden over deze veranderingen in hun sector!

Facility Management in een risicosamenleving

Professor Vosselman, Academic Dean bij Ifmec, verdiepte zijn rede uit 2021 met een inleiding over FM in een risicosamenleving. De samenleving is op weg naar een andere ordening, de zogenoemde ‘kantelruimte’, daarbij is er sprake van een radicale onzekerheid. Als wij willen leren van ervaring dan zullen we af moeten stappen van een systeem van ‘blaming & shaming’ binnen onze samenleving. We moeten af van de afrekencultuur, waardoor managers verantwoordelijkheden verleggen en uitvoerders alleen de strikte regels volgen in plaats van wat we ervan kunnen leren. Na deze inleiding kwamen parallel aan elkaar sprekers uit diverse onderdelen van onze maatschappij aan het woord.

De veranderingen die spelen in de diverse sectoren

Vincent Schenkels, eigenaar van The Enablers, zette ons vanuit de zakelijke dienstverlening aan het denken. “Wellicht wordt 40% van de Facilitaire dienstverlening in de zakelijke dienstverlening overbodig. Hij zegt dat FM veel meer de verantwoording moet pakken om te zorgen voor een gezond klimaat in de brede zin van het woord. Gezonde medewerkers zorgen voor een gezond rendement. De zogenoemde Business Nomad stelt het belang van het collectief voorop en is zeer betrokken. Hoe deze werknemer te faciliteren? FM beschikt over deze kennis en zou meer gebruik kunnen maken van de strategische positie die zij binnen een organisatie innemen.

Gwan Kwee – psychoterapeut met een lange staat van dienst, nam ons mee in de wereld van de GGZ Zorg en vertelde over de marktwerking binnen de zorg en hoe dit op zorgwekkende wijze afbreuk doet aan de kwaliteit van de GGZ zorg. De macht van zorgverzekeraars lijkt veel te groot geworden. Zij bepalen op basis van algemene (financiële) cijfers wat goed is en wat niet.

Piet Bakker – jarenlang adviseur  onderwijs aan jonge kinderen met “de wind tegen”, deelde zijn visie over wat er leeft binnen het onderwijs. “We weten inmiddels best wat er nodig is voor deze groep kinderen, maar wat houdt ons tegen om dat ook daadwerkelijk te doen?” Ook het onderwijs heeft last van de afrekencultuur. Daarnaast speelt de hoge werkdruk mede veroorzaakt door de verantwoordingscultuur gebaseerd op gebrek aan vertrouwen in de professionals een grote rol.

Michel Tobé hoofd Facilitaire Diensten bij de gemeente Capelle aan den IJssel vertelde vanuit deze overheidssector over de veranderde verhoudingen tussen overheid en burgers. Men lijkt zoekende naar nieuwe verbindingen en hij gaf aansprekende voorbeelden vanuit zijn gemeente.

Jan van de Venis, o.a. eigenaar van JustLaw, ging vanuit zijn positie als internationaal deskundige op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering in op de enorme uitdaging waar de industrie voor staat: CO2 reductie en de energietransitie.

Kees Veling, bestuurder van het Derkshoes ouderenzorg in Drenthe zette ons aan het denken over de wijze waarop nu invulling wordt gegeven aan de zorg aan ouderen. Kan het ook op een andere manier? Of liggen de problemen alleen bij de tekorten aan personeel en budget. Is meer van het zelfde de oplossing of moet er naar andere zinniger factoren gekeken worden?

Het herstel van Nederland

Als oud directeur van de hogeschool voor journalistiek opleiding, keerde Bas Mesters terug in zijn “oude” vak van onderzoeksjournalist

Er zijn een heleboel grote problemen binnen onze maatschappij en we hebben nog geen idee waar we met zijn allen heen kantelen. Dat de wereld snel kan veranderen hebben we allemaal gemerkt door Covid-19 en de oorlog in Oekraïne. Bas Mesters diagnose van de staat van Nederland is scherp. Ons welvarende land vertoont ernstige ziekteverschijnselen. Hij beschrijft treffend de huidige staat van Nederland door het gesprek aan te gaan met 12 professionals uit diverse sectoren. Mensen die niet veel macht hebben of een agenda, maar wel verfrissende ideeën hebben over hoe het anders kan, als we maar willen.

Dit boek, dat iedereen cadeau krijgt, vormt in 2022 het startpunt voor de onderzoeksagenda.

Naast de toevoegingen op de openingsconferentie worden in juni, juli en augustus 100 facility managers uitgenodigd om de veranderingen in het primair proces binnen hun sector en eigen organisatie voorafgaand en tijdens een diner op landgoed Zonheuvel te delen. De conclusies en adviezen voor het Facilitaire werkveld worden vastgelegd en op de slotconferentie van 18 november gepresenteerd.

  • Ronde tafel diner De Overheid: dinsdagavond 12 juli 2022
  • Ronde tafel diner Zakelijke dienstverlening en Industrie: donderdagavond 25 augustus 2022
  • Ronde tafel diner Onderwijs en Zorg: woensdagavond 12 oktober 2022
  • Slotconferentie: vrijdagmiddag 18 november 2022

Het zou fijn zijn als we jou dan ook horen en zien! Je bent van harte uitgenodigd. Opgeven kan via de website van Ifmec.


Bekijk hier alle presentaties terug!

Ed Vosselman: Kantelruimte | Opening Keynote

Bas Mesters: Het herstel van Nederland | Closing Keynote

Vincent Schenkels: Sector Zakelijke Dienstverlening

Michel Tobé: Sector Overheid

Kees Veling: Sector (VPH) Zorg

Jan van de Venis | Sector Industrie

Gwan Kwee: Sector (GGZ) Zorg

Piet Bakker: Sector Onderwijs