Slotconferentie 2020

Op vrijdag 22 januari vond in het kader van de jaarlijkse onderzoeksagenda de Ifmec slotconferentie plaats. Bestuurlijke informatie zoals deze nu is ingericht loopt op z’n eind. Primaire processen veranderen razendsnel en innovatie vindt met name plaats op de werkvloer.

FM zit dicht op de operatie en heeft veel kennis en visie over wat er in de operationele werkelijkheid gebeurt. Maar hoe kan deze informatie bijdragen aan de strategie? Om hier antwoord op te geven zijn de afgelopen maanden visies vanuit verschillende sectoren over strategisch management verzameld.

Tijdens de Slotconferentie werden de visies en bevindingen in een paneldiscussie besproken. Leo Laanen, directeur bij Ifmec, opende deze paneldiscussie door een samenvatting te geven over resultaten van de onderzoekagenda van de afgelopen 5 jaar. Na deze inspirerende introductie nam Ed Vosselman het woord als voorzitter over om de paneldiscussie van start te laten gaan. Op deze pagina is het gesprek terug te kijken en zijn de belangrijkste highlights te lezen. De volgende sectoren waren door de sprekers vertegenwoordigd: politie, onderwijs, afvalcollectie en recycling, gemeente en de zorg.

Bekijk het gesprek terug

Dit waren de belangrijkste statements over het onderwerp ‘de strategisch positie van FM’ per paneldiscussie deelnemer:

Majorie Jans (hoofd procurement, stafdirecteur bij de Politie):
'Als facility manager ben je ook een aanjager van de strategie. Je kan het beleid ook doen versnellen.'

Charles Vinke (directeur bij Twente Milieu):
'De facility manager heeft nu vaak een reactieve houding en is een doener, maar eigenlijk mag hij best zijn mond open trekken om zichzelf te profileren.'

Wilfred Schipperen (Interim Hoofd Facilitaire Dienst (transitie) at SMO Breda e.o):
'Facility managers kunnen wel degelijk een positieve bijdrage leveren aan de overkoepelende strategie van een organisatie.'

Wil Gooskens (Hoofd docent FM aan de BUas in Breda):
'Hoe kunnen wij de nieuwe generatie facility managers leren een bijdrage te leveren aan het strategisch denken.'
Welke belangrijke conclusies kwamen verder ter tafel?
Hoe kan een facilitair manager zich beter profileren zodat hij beter gehoord wordt en hopelijk meer inspraak krijgt in het opstellen van het beleid? De naam alleen zou al anders kunnen zijn om de profilering te verbeteren. Facility management moet samen met HR, Accountancy en ICT de krachten bundelen om zo veel mogelijk meerwaarde te kunnen creëren voor de eindgebruiker. Facility managers hebben nu vaak geen tijd om naar strategische vraagstukken te kijken. Ze zijn te druk bezig met de operationele ad-hoc taken uit te voeren. FM-ers moeten naar hun dienstverlening in bredere zin bekijken. Welke stakeholders hebben belangen bij welke dienst? Welke stakeholders kunnen we er eventueel bij betrekken om tot een betere dienstverlening te komen? Een optie is om FM als separate afdeling te laten vervallen, maar te integreren bij bijvoorbeeld bedrijfsvoering. We vinden dat facility management zeker een aparte professie is, alleen moet we nog wel meer accreditatie krijgen. Dit kunnen we bereiken door af te bakenen naar bijvoorbeeld workplace of real-estate.

Inspiratie video's

Charles vindt dat de FM-er eerder moet worden betrokken bij het opstellen van beleid. Informatie vanuit de facilitaire afdeling kan sleutel zijn in de uiteindelijke aflevering van een project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de overheadkosten. Deze vallen vaak onder facilitair en hebben dus veel impact.

Van Architect naar Stafdirecteur FM bij de Nationale Politie. Majorie neemt ons mee door haar loopbaan en wat haar visie is op strategische informatie in FM. Wanneer moet de FM-er worden betrokken bij het opstellen van de meerdere jaar doelen?

Michel Tobé is voorzitter van FMN en werkzaam als hoofd facilitair bij de gemeente Capelle aan den IJssel. Michel kijkt naar de vraagstelling vanuit een integraal perspectief. Hoe kunnen we een bredere meerwaarde creëren bij implementatie van bepaalde initiatieven.

Van profit organisaties naar het onderwijs. Wil heeft zijn ervaring uit het werkveld meegenomen naar het onderwijs om de nieuwe generatie facility managers op te leiden. De vraagstelling vanuit zijn perspectief gaat vooral over welke skills en vaardigheden een FM-er moeten hebben strategisch niveau.

Wilfred vertelt over zijn loopbaan en wanneer hij in contact is gekomen met strategisch FM. Hij heeft meerdere projecten gedraaid in zorg waarbij hij beleidsvoorstellen moest schrijven voor het bestuur en de directie. Op welke momenten moet de corebusiness en FM de krachten bundelen om met het gewenste resultaat te komen.

In deze video vertelt Leo Laanen (directeur Ifmec) over de onderzoeksagenda van de afgelopen 5 jaar. Vervolgens introduceert hij het nieuwe onderwerp voor de onderzoek agenda van de aankomende 5 jaar, namelijk: Strategische informatie vanuit FM.