SDG 5

Gendergelijkheid

SDG 5 - Gendergelijkheid

SDG 5 - Gendergelijkheid

De rechten van de mens verklaren dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben. Ondanks deze rechten worden vrouwen vaak als ‘minder’ behandeld. We verdelen gendergelijkheid in ‘grote gelijkheid’ en ‘kleine gelijkheid’. Grote gelijkheid in ontwikkelingslanden en kleinere gelijkheden in de meer welvarende landen.

Facility Management is een vakgebied waar mannen vaak besluitvormende functies vervullen. In het laatste decennium hebben we een verschuiving opgemerkt. Tegenwoordig krijgen meer vrouwenmanagementposities aangeboden in het Facilitaire Werkveld. In Nederland wordt op het gebied van Facility Management het doel, om 30% van het topmanagement vertegenwoordigd te laten zijn door vrouwen, nog niet gehaald.

Inclusiviteit en diversiteit
Netflix heeft inclusiviteit en diversiteit opgenomen in haar bedrijfscultuur. De afdeling ‘Workplace’ is verantwoordelijk voor het inbedden van de bedrijfscultuur in het werkplekconcept. Dit heeft als doel dat iedereen, ongeacht gender of afkomst zich thuis voelt op de werkvloer. Door vanuit verschillende perspectieven naar inclusiviteit te kijken, ontstaat een veel omvattend en compleet werkplekconcept.

Lever meer inclusieve diensten
De catering verstrekt maaltijden aan degene die vasten tijdens de Ramadan. Deze speciale maaltijden, Iftar, worden beschikbaar gesteld voor medewerkers om mee naar huis te nemen en op te warmen.

Inclusieve ruimtes
De afdeling Workplace heeft naast traditionele douche-/ kleed-/ toiletfaciliteiten ook genderneutrale ruimtes ingericht zodat iedereen zich welkom voelt binnen de organisatie. Door ruimtes af te stemmen op werkzaamheden maken ze de werkplekken voor iedereen toegankelijk.

Employee Resource Group
Employee Resource Group (ERG) is een klankbordgroep van medewerkers die zich vrijwillig hebben aangemeld en die een diverse en inclusieve werkplek nastreven in lijn met de visie en missie van de organisatie.


Vrouwen aan de top
De bedrijven die samen Facilicom Group vormen zijn stuk voor stuk toonaangevende spelers in de facilitaire branche. Zij voelen zij zien het als een plicht om gendergelijkheid op te nemen in hun bedrijfscultuur. Dat is te zien aan de verhouding tussen vrouwen/ mannen in van de raad van bestuur: 40% van de raad van bestuur wordt vertegenwoordigd door vrouwelijke leden.

Naast de inspanningen voor vrouwen en mannen willen zij zich inzetten voor culturele diversiteit. Op dit moment werken er 90 verschillende nationaliteiten bij Facilicom. Toch zijn de 40 managers in de bovenste lagen van de organisatie meestal (en onbedoeld) van westerse komaf. Facilicom Group streeft ernaar het aantal culturele diversiteit vóór 2025 te vergroten.