SDG 12

Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12 staat stil bij de verzekering van duurzame consumptie-, en productiepatronen. Natuurlijke hulpbronnen moeten efficiënt gebruikt en duurzaam beheert worden. In 2050 zal de wereldbevolking zijn toegenomen tot zeker negen miljard mensen. Dit betekent dat productie met natuurlijke hulpbronnen zal moeten toenemen, zonder ecosystemen aan te tasten.

Elk jaar wordt er ongeveer 1.3 miljard ton voedsel verspild. Hiervan wordt 14% verspild in de hospitality branche. Facility Management heeft zowel invloed op de inkoop van facilitaire goederen als de inkoop van goederen voor de catering. Hierbij zal gekeken moeten worden naar circulariteit en een schoner en duurzamer productieproces.

De weg naar een afvalvrij 2030
De Universiteit Utrecht (UU) wil een agent of change zijn in de transitie naar een duurzame samenleving, ook in haar eigen bedrijfsvoering. Hiermee vermindert de milieu-impact van de organisatie en stimuleert de universiteit studenten, medewerkers en leveranciers om onderdeel te worden van de duurzame transitie. Vanuit deze gedachte is de doelstelling ontstaan om als Universiteit in 2030 volledig afvalvrij te zijn.

Het Facilitair Service Centrum heeft met afvalverwerker Renewi als programmaleider, een facilitaire inkoopcoalitie gevormd met haar 15 facilitaire leveranciers. Tijdens interactieve sessies zijn de eerste stappen gezet. In de coalitie brengt iedere deelnemer in kaart wat er bij diens processen en werkzaamheden vrijkomt aan producten en verpakkingen. Vervolgens wordt nagedacht over manieren om deze materialen en het restafval te verminderen. Het belangrijkste binnen de coalitie is dat de UU als opdrachtgever ruimte geeft om de huidige spelregels bij te stellen. Beter en slimmer samenwerken wordt zo mogelijk. Het prikkelt de leverancier om zijn werkproces of verdienmodel bij te stellen. En dat is hard nodig, om de processen circulair te kunnen maken.


Oesterzwammen
Normaal gesproken wordt koffiedik weggegooid, maar op Landgoed Zonheuvel wordt jaarlijks 4500 kilo koffiedik gebruikt als grondstof om oesterzwammen te kweken. Zo worden jaarlijks ongeveer 850 kilo oesterzwammen gekweekt. Deze worden vervolgens gebruikt in verschillende gerechten in het restaurant van het hotel. Dit zorgt voor een gesloten keten. Zo worden middelen optimaal benut en circulariteit gestimuleerd.


Smart circularity
Returnity helpt bedrijven met het behalen van hun duurzame doelstellingen. Het hoofddoel is een zero-waste office. Returnity verandert de afvalstromen van deze bedrijven 1-op-1 in grondstof­stromen en geeft ze zo een nieuwe bestemming. Dit doet Returnity door advies te geven rondom het verlagen van het restafvalpercentage.

Ze kijken mee in het inkoopbeleid en adviseren over de inzet van circulaire producten. Verder bieden ze de mogelijkheid om het advies ook ten uitvoer te brengen met en voor haar klanten. Dit doen ze door het inzetten van circulaire projectmanagers en met de regievoering over de integrale afvalprocessen. Maar ook door middel van hun circulaire producten die ze met ketenpartners ontwikkeld hebben, zoals: duurzame koffiebekers, printpapier en een afvalbak genaamd Binc. Op deze manier laten ze zien dat producten weer herboren terugkomen op de plek waar ze als afvalstromen zijn afgevoerd. De circulaire producten worden aangeboden volgens het principe van ‘product as a service’, waarbij een maandelijks bedrag betaald wordt voor het gebruik van de producten. Grondstofbehoud is het resultaat. Hartstikke circulair! En ook nog eens een te kwantificeren reductie in CO2-uitstoot.