SDG 13

Klimaatactie

SDG 13 - Klimaatactie

SDG 13 - Klimaatactie

Klimaatverandering heeft een negatieve impact op ons dagelijks leven en de natuur. Dat maakt het een wereldwijd probleem. Gebouwen zijn voor meer dan 40 procent verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot van het Nederlandse energieverbruik, daar is voor Facility Managers veel winst te behalen. Die uitstoot kun je terugdringen door kritisch naar energieverbruik, afvalverwerking, papiergebruik en logistiek te kijken en daarmee aan de slag te gaan.

Energie label C kantoren > 100 m2
Sinds 1 oktober 2018 is een nieuwe regelgeving op het gebied van energieprestaties van gebouwen van kracht. Vanaf 1 januari 2023 moeten alle nieuwe kantoorgebouwen in Nederland voorzien zijn van minimaal een energielabel C.

Refusbishing & repurposing
FMHaaglanden (FMH) is één van de grootste facilitaire dienstverleners voor het Rijk. De komende tien jaar wil FMH als organisatie transformeren naar een volledig circulaire facilitaire dienstverlener met een neutrale CO2-impact, onder andere middels verduurzaming van het wagenpark en het kantoormeubilair.

De organisatie heeft al verschillende stappen richting een CO2 neutrale dienstverlening gezet waaronder een nulmeting die inzicht geeft in de huidige situatie in de ontwikkeling naar een econeutrale dienstverlening en bedrijfsvoering. Vanuit de circulariteitsgedachte zijn inmiddels ruim 1.400 meubels refurbished en ruim 3.500 stuks meubilair heringezet. FMH is ook bezig met repurpose: kantoormeubilair krijgt dan een nieuw doel. Van archiefkasten worden bijvoorbeeld belcellen en lockers gemaakt en onderstellen van stoelen worden tafelpoten.

FMH stimuleert circulariteit door hergebruikt meubilair als eerste aan de klant aan te bieden. Aan het refurbished meubel hangt een hip kaartje met informatie over hergebruik van meubilair. Door verder in gesprek te gaan met de klant, zie je bewustwording ontstaan. En dat wil FMH juist in gang zetten: de dialoog aangaan met klanten, leveranciers en samenwerkingspartners. Sámen werken aan duurzame oplossingen.


Print bewust
Om het papierverbruik te verminderen startte de Gemeente Amsterdam de campagne Print Bewust. Zes weken lang werd er een competitie onder ambtenaren gevoerd: welke directie bespaart het meeste papier. De beloning: per 8.000 bespaarde prints plantte Trees4all een nieuwe boom, namens de gemeente Amsterdam.

Deelnemers kregen wekelijks tips in hun mailbox om minder te printen en slimmer met digitale middelen om te gaan. Op het intranet werd de printstand per directie getoond. Tijdens de campagne werden ruim 1,2 miljoen A4-tjes minder geprint – een reductie van 24% – en konden er 151 bomen geplant worden. Na de campagne is het printen structureel verminderd.


Enorme energietransitie
Het stadhuis van Woerden werd door renovatie getransformeerd van energie label G naar A+++. Het stadhuis verkeerde in slechte staat, verbruikte te veel energie en was te groot voor de huidige manier van werken. De renovatie was gericht op reductie, modernisering en duurzaamheid. Het gebruik van schone energie is onder andere gerealiseerd door de zonnepanelen op het dak en het gebruik van een nieuw klimaatbeheersingssysteem.