SDG 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Partnerschap is de sleutel om alle duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. Het is belangrijk om partnerschappen binnen en buiten uw organisatie te stimuleren.

Facility Management, ook bekend als Enabling Management, is een verbindende factor tussen alle bedrijfsonderdelen. Het primaire proces wordt ondersteund door de facilitaire organisatie met behulp van leveranciers.

More value & less waste
In 2019-2020 zijn Tata Steel IJmuiden en Eurest Services meer en meer als partners opgetrokken om duurzaamheidsdoelen te bereiken. Eurest Services verricht voor Tata 26 facilitaire diensten waaronder restauratieve en schoonmaak-voorzieningen.

Het duurzaamheidsprincipe bij het partnership is “More value & less waste”. Dit wordt onder andere bereikt door de inzet van het volgende:

  • Inkoop van regionaal geteelde groenten;
  • Aanbieden van niet gebruikte goede ingrediënten als “Too good to go”-pakketten;
  • Selectie van schoonmaakmiddelen middels duurzame criteria;
  • Uitbannen van single-use plastics;
  • Het vervangen van plastic bekers door papieren bekers bespaart nu jaarlijks 2488 kilo CO2.

Tot slot willen zowel Eurest als Tata de awareness met betrekking tot duurzaamheid van de Tata medewerkers vergroten. Zij werken aan deze innovatie onder andere samen met de influencer “Lisa goes Vegan”. Met Lisa laat Eurest de mogelijkheden voor “less waste” op basis van plantaardige keuzes zien. Leidend is dat dit voor de klant minstens even smaakvol is. Smaakvol, gezond en duurzaam gaan zo samen!


Facilitaire ketensamenwerking
De FM Coalitie is een uniek en pasklaar samenwerkingsmodel in de facilitaire wereld. Vanuit verschillende specialismen wordt gewerkt aan één ambitie. Iedere facilitaire dienstverlener doet waar hij of zij goed in is; beveiliging, catering, technisch onderhoud of schoonmaak. De betrokken organisaties stemmen mensen, middelen en planningen optimaal op elkaar af. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat ze partners samenbrengen en tegelijkertijd iedereen verantwoordelijk maken voor hun eigen aandeel in de ketensamenwerking. Daarmee is de FM Coalitie hét initiatief bij uitstek om verschillende facilitaire leveranciers met elkaar te verbinden.


Circulaire werkkleding
CSU en Schijvens hebben de handen ineen geslagen om samen een circulaire kledinglijn op te zetten. Beide hebben de ambitie om circulariteit door te voeren in hun bedrijfsvoering. In 2018 wonnen ze de Corporate Fashion Award in de categorie ‘MVO-collecties’. Deze kleding is gemaakt van 100% gerecy­clede materialen. Schijvens gebruikt daarvoor gerecyclede garen. Dit materiaal bestaat voor 30% uit gerecycled textiel, voor 20% uit snijafval en voor 50% uit oude petflessen en visnetten. De kostuums zijn zelfs gemaakt van 100% gerecy­clede pet polyester. Het ontwerp is aangepast, zodat de kleding gemakkelijker opnieuw gerecycled kan worden en er een circulaire keten ontstaat.


Maatschappelijke impact
Breedweer is een social enterprise, het maken van maatschappelijk rendement is het doel. Breedweer kijkt met haar opdrachtgevers naar hoe de SDG’s binnen de organisaties ingevuld kunnen worden en welke impact de output heeft. Met behulp van een speciaal ontwikkelt dashboard met een set van 50 vragen maakt Breedweer een nulmeting van de huidige situatie bij de opdrachtgever. Elk kwartaal worden de doelstellingen besproken, hierdoor kan er snel worden bijgestuurd om de doelen te behalen. Breedweer deelt daar­naast haar kennis op het gebied van impact maken. Het motto is: Als je niet bereid bent om te delen, kan je nooit vermenigvuldigen. Op deze manier heeft Breedweer de afgelopen vier jaar een economische groei van meer dan 8000% gerealiseerd.