SDG 8

Waardig werk en economische groei

SDG 8 - Waardig werk en economische groei

SDG 8 - Waardig werk en economische groei

In veel landen betekent het hebben van een baan niet altijd dat je kunt ontkomen aan armoede. Dat moet veranderen. Doel acht richt zich op waardig werk en duurzame inclusieve economische groei voor iedereen.

Facility Managers leveren hierin een grote bijdrage op verschillende manieren. Ze beïnvloeden de algemene arbeidsomstandigheden van hun werknemers en collega’s. Dit doen ze door inzet van operationeel personeel in de catering, schoonmaak en beveiliging. Mensen die in deze beroepen werken hebben vaak arbeidsintensieve taken en afwijkende werktijden. Veel immigranten betreden deze arbeidsmarkten langs deze lijn van Facility Management.

De facilitaire afdeling speelt eveneens een rol in het bereiken van een gezonde en milieuvriendelijke werkplek. Google en Facebook zijn grote voorlopers in de manier waarop ze voor hun medewerkers en werkplekkenzorgen. Investeringen in gezonde en milieuvriendelijke werkplekken zorgen voor hogere medewerkers-tevredenheid, lager verzuim, hogere productiviteit en sneller herstel na een periode van ziekte.

Dagbesteding
Cateraar Appèl heeft in samenwerking met zorgorganisatie Cello-zorg en energieleverancier Essent een duurzaam horecaconcept opgezet, genaamd Happiness. Het is een tosti-restaurant binnen Essent waar dagbesteding wordt aangeboden aan mensen met een verstandelijke beperking: Talenten.

Binnen Happiness staan dagstructuur, zingeving, ontmoeting en ontplooiing centraal voor mensen met een groter sociaal isolement. Appèl heeft een sterke intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de menselijke kant van duurzaam- heid. Omdat Essent als aanbieder van gas en stroom midden in de maatschap- pij staat, willen zij op deze manier iets terugdoen voor de maatschappij. Het concept heeft laten zien dat de Talenten zich middels hun activiteiten ontwikkelen en zelfstandig taken op kunnen pakken.


Koffie met een gebaar
Sign Language Coffee Bars worden gerund door dove en slechthorende barista’s. Alle gasten bestellen in gebarentaal,wat ze in luttele seconden leren middels een video-menuscherm. Op deze manier bedient de Gebaarista (gebarentaal-barista) de gasten letterlijk op hun wenken. De bars staan in bedrijfsrestaurants en bankfilialen waar het druk kan zijn en hebben een permanent karakter.

Daarnaast bedienen mobiele koffiebars op evenementen een breed publiek. Zo worden bedrijven en doven samengebracht in een ware koffiebeleving. De werkloosheid onder auditief uitgedaagden wordt op deze manier duurzaam verlaagd.

Sign Language Coffee Bar leidt doven en slechthorenden vakkundig op tot Gebaarista’s en levert verschillende concepten om een originele en maatschappelijke invulling te geven aan bedrijven of evenementen. Daarnaast is het inzetten van een Gebaarista een leuke, inspirerende en laagdrempelige manier om te voldoen aan een de Social Return vraag waarmee je écht werk creëert voor mensen die lastig werk vinden.


Schoonmaken met een glimlach
Zo’n honderd medewerkers maken schoon aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De hogeschool is een project gestart, ‘schoonmaken met een glimlach’, om de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (partner) te verbeteren. ‘Meer plezier, betekent betere schoonmaak’.

Dit initiatief is gestart naar aanleiding van de conclusie uit een onderzoek van Jorcho van Vlijmen. Zijn belangrijkste conclusie was dat schoonmakers zich vaak ongezien en ondergewaardeerd voelen. Als partner betekent dit dat zowel de schoonmakers als de universiteit zich medeverantwoordelijk moeten voelen voor de positie van de schoonmakers. Ze leerden dat meerdere partijen bij het besluitvormingsproces moesten worden betrokken. Uiteindelijk resulteerde dit project in meer zichtbaarheid en betrokkenheid van de schoonmakers.