Videoproductie: Doe eens duurzaam!

FM & de SDG's

Videoproductie: Doe eens duurzaam! FM & de SDG's

Videoproductie Doe eens duurzaam! FM & de SDG's

Doe eens duurzaam! is dé videoproductie over hoe het facilitaire werkveld kan bijdragen aan het behalen van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN; de SDG’s. Het behalen van de SDG's is wereldwijd een enorme uitdaging en lukt alleen als alle bedrijven en instellingen zich hiervoor inspannen. 

Facility Management heeft op het behalen van de SDG's binnen organisaties een grote invloed, maar dit is vaak onvoldoende doorgedrongen in de top van organisaties. De gebundelde krachten van FMNIfmec en SDG House Campus Landgoed Zonheuvel maken dat in deze 17-delige videoproductie (één SDG per aflevering) duidelijk. Bekijk voor duurzame inspiratie ook onze SDG Brochure, waarin wij met aansprekende voorbeelden per SDG laten zien hoe Facility Management bijdraagt.

Doeeensduurzaam

Ifmec stelt namelijk dat de bijdrage aan het behalen van de SDG’s binnen bedrijven en instellingen via de as van Facility Management loopt. FM kan worden gezien als een strategische discipline met een operationele focus, die productie in organisaties mogelijk maakt.

Best practices voor behalen SDG’s

In de 17 afleveringen van circa 25 minuten gaan hosts Yvette Watson, Alycia Biekram en Wim Oolbekkink in gesprek met boegbeelden uit het werkveld, waaronder Jan Terlouw, Maurits Groen, Lyda Smits en Derk Loorbach. Hoe realiseer je de desbetreffende SDG en tegen welke problemen kan je aanlopen? We delen de best practices vanuit onze SDG-studio (mede mogelijk gemaakt door AmbiusI-DID en TRIBOO), zodat jij direct aan de slag kunt met het behalen van de doelstellingen.

Samen maken we het verschil: help mee om deze kennis verder te verspreiden!

Hoe is jouw organisatie bezig met deze doelstelling? Deel onze productie op jouw sociale kanalen, voorzien van een gouden tip of praktijkvoorbeeld vanuit jouw organisatie en gebruik daarbij de hashtag #DoeEensDuurzaam! Zo maken we samen het belang van FM kenbaar binnen ons vakgebied en ver daarbuiten! Wil je écht niks missen? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal!

Afleveringen

Introductieaflevering

Benieuwd wat je te wachten staat? Bekijk deze introductievideo! Vanaf januari komen er elke week twee afleveringen online van ‘Doe eens duurzaam!’ waarin Yvette, Alycia en Wim met boegbeelden uit het werkveld in gesprek gaan over hoe FM kan bijdragen aan deze specifieke SDG. Wetenschappers delen hun visie en vanuit de praktijk worden handvatten gegeven waarmee jij aan de slag kan om te verduurzamen! In deze teaser (opgenomen vanuit het Museon Den Haag) vertellen ze vol passie over het doel van de productie en geven ze al een tipje van de sluier weg over de gasten die we hebben ontvangen!

SDG 1 - Wat facility management kan doen in de strijd tegen armoede

In deze eerste aflevering van de videoproductie Doe eens duurzaam! nemen Ron Steenkuijl (Directeur ADG Dienstengroep, Founder FiKks en de Nederlandse Schuldhulproute), Marjolein Reijs (HR Directeur Gom Schoonhouden), Kees Blokland (Voorzitter Code Verantwoordelijk Marktgedrag) en host Alycia Biekram ons mee in SDG 1: Geen armoede. Zij leggen de focus op de bewustwording (en de dreiging) van armoede in Nederland en hoe het facilitaire werkveld bij kan dragen aan het voorkomen van armoede onder werknemers.

SDG 2 - Hoe facility management kan bijdragen aan het verduurzamen van de voedselketen

In deze aflevering van deze videoproductie gaan host Wim Oolbekkink (SDG House Utrechtse Heuvelrug), Ken Giller (Professor Plant Production Systems aan de Wageningen University) en Bruce Westeneng (Founder van Bestel Bewuster het gesprek aan over hoe facility management kan bijdragen aan het creëren van voedselveiligheid, gezonde voeding voor medewerkers en het reduceren van voedselverspilling. Oftewel: Hoe draagt FM bij aan het verduurzamen van de voedselketen? Een tal aan simpele quick wins worden uitgelegd, zodat jij vandaag nog aan de slag kunt met SDG 2: Geen honger!

SDG 3 - Een inspirerende werkomgeving met vitale medewerkers begint bij FM

Door op de juiste manier te investeren in een gezonde en duurzame werkomgeving zijn medewerkers vitaler, gelukkiger en kunnen zij beter presteren. Dit geldt niet alleen voor het kantoor, maar ook voor de thuiswerkplek. In deze aflevering van ‘Doe eens duurzaam!’ gaat host Yvette Watson (PHI factory) in gesprek met Herman Kok (Hoogleraar aan de Wageningen Universiteit), Martine de Vaan (Innovatiemanager Rijksvastgoedbedrijf), Frank van der Leest (Change & Innovation Expert Wellbeing VGZ) en Nils Bonder (Directeur BAM Concernhuisvesting) over SDG 3: goede gezondheid en welzijn. In deze video bespreken de gasten hoe FM vanuit zowel de soft services als de hard services kan bijdragen aan het creëren van een gezonde werkomgeving. Waar dient een Facility Manager aan te denken bij het creëren van een gezond gebouw? Concrete tips en tricks zie je hier! Een gezonde werkomgeving inspireert en ondersteunt de medewerker in wat hij moet doen. Een gezonder Nederland begint bij jezelf!

SDG 4 - Wat draagt Facility Management bij aan kwaliteitsonderwijs en een leven lang leren, voor iedereen?

De ambitie voor 2030 is het verzekeren van gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen, zowel voor beroeps-, technisch en hoger onderwijs. Onderwijs is dé sleutel om veel uitdagingen die gezien worden binnen (onder andere) de Sustainable Development Goals op te lossen. Frans Melissen (Breda University), Marco Gramser (CSU), Stefan Hogervorst (Dekselslekker) en host Wim Oolbekkink spreken vandaag over SDG 4. In deze aflevering wordt antwoord gegeven op de vraag hoe organisaties bij kunnen dragen aan het bieden van betaalbaar kwaliteitsonderwijs en een leven lang leren, voor iedereen.

SDG 5  - Hoe het facilitaire domein kan bijdragen aan het creëren van gendergelijkheid in organisaties

SDG 5 stelt dat in 2030 vrouwen evenveel kansen moeten krijgen als mannen om mee te beslissen binnen de politiek, maatschappij en economie. In deze aflevering van Doe eens duurzaam! bespreken we de verhouding tussen man en vrouw op managementniveau binnen het facilitaire domein. Dit doen we met Alycia Biekram (Incluzio), Lyda Smits  (Excellent-She), Jeroen Beks (Account Director ENGIE NL). en Maartje Bouvy (CFO Facilicom Group). In deze aflevering geven we antwoord op de vraag: hoe kunnen organisaties SDG 5, gendergelijkheid, adopteren? Tips en tricks zie je hier!

SDG 6 - De rol van FM bij schoon water en sanitair: bewustwording en een duurzame keten

In 2017 hadden wereldwijd 2.2 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Hoewel wij het op het gebied van schoon drinkwater en sanitair het goed voor elkaar lijken te hebben in Nederland, omvat SDG 6 meer, zoals waterkwaliteit, waterschaarste, waterhergebruik. Amper de helft van de Nederlandse oppervlaktewateren voldoet aan de ecologische kwaliteitsnormen. Het is daarom van groot belang dat we kritisch kijken naar de keten, hoe duurzaam is deze en waar kan verbetering worden aangebracht? Facility Management kan hier een belangrijke rol in spelen. Hoe? Dat zie je in deze aflevering van Doe eens duurzaam! In deze aflevering gaat host Alycia in gesprek met Rik Oldenkamp (Postdoctoral Researcher bij het AIGHD), Christel Simmelink (Facility Coordinator bij Waternet) en Wilfred Schipperen (Interim Hoofd Facilitaire Dienst bij SMO Breda).

SDG 7 - Hoe facility management kan bijdragen aan de energietransitie

In deze aflevering gaan host Yvette WatsonSuze Gehem (founder De Groene Grachten), Floor van Dalen (facility advisor Vattenfall) en Andy van den Dobbelsteen (professor TU Delft) in gesprek over SDG 7: Betaalbare en duurzame energie. In deze aflevering ligt de focus op hoe facility management kan bijdragen aan de energietransitie en hoe FM duurzaam kan omgaan met energie. Een tal van simpele quick wins worden uitgelegd zodat jij er vandaag nog mee aan de slag kunt!

SDG 8 - Facility Management is bij uitstek de plek waar een inclusieve economie kan starten

In deze aflevering van ‘Doe eens duurzaam!’ gaat host Alycia Biekram (Incluzio) in gesprek met Etienne Friederichs (initiatiefnemer Buitengewoon) en Mireille Geijsen (oprichter van I-did) over SDG 8: waardig werk en economische groei. Een groot deel van de jongvolwassenen behoort officieel niet tot de beroepsbevolking en zit dan ook niet in de kaartenbak van het UWV. Helaas zitten hier ontzettend veel talentvolle mensen bij die graag een leuke baan willen en een belangrijke bijdrage kunnen leveren binnen organisaties. Facility Management is bij uitstek de plek waar een inclusieve economie kan starten. Niet alleen om iedereen kansen te bieden, maar ook om zelf kansen te grijpen en waarde te genereren. Hoe ga je als Facility Manager aan de slag met het invulling geven aan SDG 8? Je ziet het in deze video!

SDG 9 - Een duurzame en inclusieve infrastructuur? De bijdrage van FM! 

Naast duurzaam en inclusief, moet infrastructuur in 2030 voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Duurzame en inclusieve industrialisatie kan voor meer banen zorgen en het BNP verhogen. Ook de minst ontwikkelde landen dienen toegang te krijgen tot internet en er moet meer onderzoek komen naar technologie binnen de industriële sector. In deze aflevering van Doe eens duurzaam! ligt de focus op hoe innovatie bij kan dragen aan duurzaam Facility Management en de rol van FM in het creëren van toegankelijke openbare instellingen. Host Wim Oolbekkink spreekt daar vandaag in digitale vorm over met Inge Knapen (Rijkswaterstaat) en Jan Peter van den Toren (Birch Consultants).

SDG 10 - Facility Management en het terugdringen van ongelijkheid in en tussen landen

Inkomensongelijkheid tussen landen is de laatste jaren verminderd. Maar ongelijkheid binnen landen is alleen maar groter geworden. Tussen 1990 en 2010 is de inkomensongelijkheid binnen ontwikkelingslanden met 11 procent toegenomen. In dit doel staat dat landen meer aandacht moeten besteden aan de inkomensgroei van arme mensen. Een andere pijler binnen deze SDG heeft onder andere te maken met discriminatie en migratie. Zo moet migratie en mobiliteit van mensen beter en veiliger georganiseerd worden. Hoe kunnen organisaties met SDG 10, ongelijkheid verminderen, aan de slag gaan? Hier spreken we over met Anja In ‘t Velt (Van Gogh Museum), Diana Kockelkoren (Vebego) en Martin de Jong (Erasmus Universiteit Rotterdam). Tips en tricks zie je in deze aflevering!

SDG 11 - FM draagt bij aan duurzame gemeenschappen door verder te kijken dan eigen mens en gebouw

Een stad is meer dan een verzameling gebouwen waar facility managers verantwoordelijkheid voor dragen. Een stad gaat om leefbaarheid, inclusiviteit en duurzaamheid. Door verder te kijken dan alleen het eigen gebouw en samenwerkingen aan te gaan met de omgeving, kan FM bijdragen aan het realiseren van SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen. In deze aflevering van ‘Doe eens duurzaam!’ gaat host Wim Oolbekkink (SDG House Utrechtse Heuvelrug) hierover in gesprek met drie gerenommeerde sprekers: Gerben van Straaten (Directeur van Walas Concepts en opsteller van Earth Charter Cities Manifest), Olaf Müller (Ambassadeur van United 4 Smart Sustainable Cities programma van de Verenigde naties) en Rinus Vader (Leading Professional Energietransitie bij Royal HaskoningDHV). Benieuwd hoe je als Facility Manager je scope kunt verbreden om actief in te zetten op een duurzame gemeenschap? Je ziet het hier!

SDG 12 - De invloed van FM op de circulaire prestaties van organisaties

De wereldbevolking groeit in hoog tempo en daarmee ook het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. De hoge snelheid waarmee wij consumeren leidt natuurlijk tot een totale uitputting van de aarde. Het facilitaire werkveld heeft als geen ander invloed op de circulaire prestaties van organisaties. In deze aflevering gaat host Yvette Watson hierover in gesprek met Marc van der Heijden (TRIBOO), Koos Wagensveld (Hogeschool Arnhem en Nijmegen), Rob Klinkert (PwC Nederland) en Tjeerd Steendam (FMHaaglanden). Wat kun jij als facility manager bijdragen aan verantwoorde productie en consumptie? Tips en tricks zie je hier!

SDG 13 - De bijdrage van FM aan de klimaatdoelstellingen

Droogte, overstromingen en extreme stormen volgen elkaar steeds sneller op door klimaatverandering. Broeikasgassen die wij uitstoten zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde snel stijgt. We moeten overgaan tot actie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Niet voor niets is in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend door 192 wereldleiders. Host Yvette Watson ontvangt Maurits Groen (bekend van WakaWaka en Kipster), Christa Beaufort (ABN AMRO) en Theo Peters (Achmea) in deze aflevering. Zij gaan in gesprek over wat de bijdrage van organisaties – en dus facility management – is aan de klimaatdoelstellingen. Benieuwd wat jij als facility manager kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen? Je ziet het hier!

SDG 14 - Duurzaam gebruik maken van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen; de invloed van het facilitaire werkveld

De oceanen, zeeën en de dieren die hierin leven worden beïnvloed en in toenemende mate bedreigd door ons als mens. Dit terwijl zij essentieel zijn voor de kwaliteit van leven op de aarde. De zeeën en oceanen hebben grote invloed op ons klimaat, de leefbaarheid van kusten en laaggelegen gebieden en veel van ons eten en zelfs de lucht die we inademen worden beïnvloed door de zee. In deze aflevering van Doe eens duurzaam! leggen we de focus op de invloed van het facilitaire werkveld op het behoud van en het duurzamer gebruikmaken van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen. Host Alycia Biekram doet dit vandaag met Hein Pieper (Waterschap Rijn & IJssel), Michael van der Meer (PHI Factory) en Wim Uijttewaal (TU Delft). 

SDG 15 - Biodiversiteit en klimaatadaptatie? Ook daar draagt het facilitaire werkveld aan bij!

Het behoud van de natuur is ontzettend belangrijk voor planten, dieren en zeker ook voor de mens. Hoe creëren we gebouwen en steden waarin mens en natuur elkaar kunnen versterken en naast elkaar kunnen leven? In aflevering 15 bespreken we hoe we vanuit het facilitaire werkveld onze organisaties kunnen helpen om biodiversiteit en klimaatadaptatie veel meer op de voorgrond te zetten. Host Yvette Watson doet dit met niemand minder dan Jan TerlouwMax Beijneveld (Gemeente Amsterdam) en Jan Henk Tigelaar (Rooftop Revolution). 

SDG 16 - Hoe FM kan bijdragen aan het creëren van duurzame en toegankelijke publieke instellingen

Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid kunnen zorgen voor ontwikkeling. Het is van groot belang dat open instellingen toegankelijk zijn voor iedereen, ook in lastige perioden zoals de corona-pandemie. In de zestiende aflevering bespreken Wim Oolbekkink (SDG House Utrechtse Heuvelrug), Carola van Rijsbergen (Functionaris Gegevensbescherming Gemeente Capelle aan den IJssel) en Friso Visser (Hoofd Education / Adjunct Directeur Museon Den Haag) wat Facility Management bij kan dragen aan het creëren van duurzame en toegankelijke publieke instellingen en hoe deze instellingen kunnen bijdragen aan het uitdragen van de SDG’s. Wat kun jij bijdragen? Bekijk hieronder de 9e aflevering!

SDG 17 - De finale: partnerschap is hét middel om de SDG’s te bereiken!

Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld. Gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau. Werk aan de winkel dus! In de laatste aflevering bespreken we de rol van facility management in het behalen van de klimaatdoelstellingen door middel van partnerschappen. Dit doet host Yvette Watson met Lotte Gottschal (Green Business Club), Pieter Lems (Nationale Nederlanden) en Derk Loorbach (DRIFT).