Laadinfra in het vastgoed

Volle kracht vooruit, elektrificeer en deel kennis!

Laadinfra in het vastgoed

Volle kracht vooruit, elektrificeer en deel kennis

Het is fantastisch dat er steeds meer initiatieven rondom Sustainability worden ontwikkeld om de wereld leefbaarder, duurzamer en veiliger te maken. Er is al veel bereikt sinds in 2015 alle 193 VN lidstaten de zeventien sustainable development goals hebben omarmd. Ieder lid is vastberaden om de doelen voor 2030 te behalen.

Sinds de Covid-19 crisis worden de regionale energietransitie, het nieuwe werken en digitalisering steeds meer bij elkaar gebracht. Er is een stimulerende samenwerking ontstaan tussen de publieke en de private sector. Waar voorheen de discussie ‘Elektrisch laden op kantoor of thuis’ speelde, is nu het nieuwe ‘Vehicle to the Grid’ principe een oplossing. Vehicle-to-the grid wil zeggen dat een elektrische wagen niet enkel als vervoermiddel wordt gebruikt, maar ook om elektriciteit op te slaan. Door nieuwe technologie in elektrische auto’s ontstaat er een kans om met een voertuig bij te dragen aan de energievoorziening van je huis en kantoor. V2G is dus een van de vele oplossingen die het mogelijk maakt om maximaal te profiteren van de geproduceerde hernieuwbare elektriciteit en de schommelingen op het elektriciteitsnet beter te beheren.

Tijdens het online vastgoed evenement van Real Estate Nederland- building Future Proof bogen een aantal experts, waaronder Leo Laanen van Ifmec, in een ronde tafeldiscussie over het thema 'Betrekken van laadinfrastructuur bij vastgoed'.

 

 

In drie dagen tijd en met meer dan 2000 deelnemers is er veel informatie gedeeld in de bouw en vastgoedsector. Naast de toekomstgerichtheid en duurzaamheid binnen onder andere kantoren en smart cities, is elektrisch laden aan bod gekomen. Een veelal onderbelicht stukje van de infrastructuur van een gebouw. Door het nieuwe hybride werken is de kijk hierop gewijzigd.

Het nieuwe werken en laadinfra

Regelingen die vanuit overheid zijn opgelegd vanwege de coronacrisis heeft het nieuwe werken in een versnelling geplaatst. Het kantoor wordt niet meer wat het was. In de toekomst blijft het woon-werkverkeer waarschijnlijk minder. Het facilitaire werkveld zal een belangrijke rol gaan vervullen om de verduurzaming in mobiliteit een boost te geven. Bij werkgevers was er voorheen nog veel aarzeling bij thuiswerken, maar door de huidige crisis zijn de meeste werkgevers nu overtuigd dat het ook anders kan. Er vindt een verschuiving plaats van het ‘naar kantoor gaan’, naar een persoonlijk vraagstuk ‘waar ga ik vandaag werken?'

Het beleid zal zich meer toe moeten spitsen op kennis over het gebruik van een elektrische auto’s in plaats van het bezit. Om meters te maken in het elektrificeren van het wagenpark is de laadinfra behoefte en de gebruikersinformatie een sleutelrol voor het facilitaire werkveld. Indien er kennis is over hoe vaak en hoe lang een gebruiker op kantoor is, kan de laadinfrastructuur erop worden aangepast. De trend rondom data en data integratie wordt overal waargenomen. Het facilitaire werkveld heeft momenteel al veel gegevens van mensen. Als hier gegevens zoals laadinfrastructuur en gebruikersinformatie aan wordt gekoppeld ontstaan belangrijke geografische gegevens. Er wordt gewerkt met persoonsgegevens (AVG) Hiernaast stel je het netwerk van bedrijven open. Op diverse locaties wil men de voorzieningen optimaliseren, zoals zelf opgewekte energie vanuit bijvoorbeeld zonnepanelen combineren met de vraag van laadinfra voor auto’s. Dit vraagt om koppelingen naar verschillende systemen van diverse partijen. De uitdaging is om de verschillende gegevens goed af te schermen. Het is zeer belangrijk dat dit op een veilige manier gebeurd. Naast het afstemmen van het aantal laadpalen op de hoeveelheid elektrische auto’s dat gebruik maakt van de parkeerplaatsen op het werk, dient de laadinfrastructuur breder te worden. Van snel laden naar langzaam laden op basis van gebruikersinformatie. Stel een medewerker gaat acht uur op een dag naar kantoor, dan kan deze medewerker hier acht uur laden en hoeft deze niet van een snel-laadoptie gebruik te maken. Dit is minder belastend voor het elektriciteitsnetwerk en hiermee wordt de aanwezige laadinfrastructuur optimaal gebruikt. Naast het optimaal gebruik van aanwezige laadinfrastructuur, is het van belang dat de elektrische auto als opslag wordt gebruikt. Hoe meer oplaadpunten (publiek en privaat) je faciliteert voor elektrische auto’s hoe meer de Grid ondersteund kan worden. 

De uitwisseling tussen het opladen van de elektrische auto op kantoor en thuis is een interessant vraagstuk. Als je de auto bijvoorbeeld op kantoor laadt dan hoef je niet meer thuis te laden. Dit geeft direct de mogelijkheid om in te grijpen op duurzaamheid en of rijgedrag van de werknemers. Daarnaast is het verbruik van de Elektrische auto en de koppeling aan de Grid voor zowel thuis als op kantoor een van de mogelijkheden voor secundaire arbeidsvoorwaarden. Hierdoor kan de werkgever een stimulans zijn voor duurzaamheid in privé gebruiken.

De potentie rondom laadinfra en gebruikersinformatie, met name in rurale omgevingen brengt veel samenhang tussen de diverse partijen op regionaal- en lokaal niveau. Alleen met beleid op landelijk niveau komen we er niet. We moeten inzetten op het lokale ecosysteem zoals kantoren en huurders. De samenwerking tussen lokale partijen geeft een duurzaamheidsversnelling en het dossier laadinfra en elektrificeren is bij uitstek het juiste dossier om de energietransitie te versnellen. Zo kun je bijvoorbeeld het laadpunt inregelen als secundaire allocatiepunt. Hiermee kun je op duurzame wijze als je eigen energie BV optreden. Een gebouw beheerder of facilitaire dienst kan dus meer diensten aanbieden en meters maken in verduurzaming. Ga je wachten op de vraag of ga je deze faciliteiten alvast aanbieden om zelf de invulling te bepalen?

Er zijn al zeer goede voorbeelden, laten we die oppakken en onderliggende initiatieven bij elkaar brengen. Nederland wil verduurzamen in een veilige en transparante samenleving. Breng de communicerende vaten bij elkaar!